Tarieven 2023 (excl. BTW)

behandelaar > 24 uur per week

behandelaar < 24 uur per week
behandelaar < 12 uur per week
overige gebruikers
inrichten en trainen
overzetten data uit vorig epd

Bestaande praktijk

Tarief afhankelijk van beroep

Vanaf €55,- per maand

Vanaf €42 per maand
Vanaf €34,- per maand
Vanaf €26,- per maand
Vanaf €275,- eenmalig
Vanaf €350,- eenmalig

Startende praktijk

Actietarief

€49,50,- per maand voor periode van 1 jaar
€37,50,- per maand voor periode van 1 jaar
€30,50,- per maand voor periode van 1 jaar
Vanaf €26,- per maand
€275,- eenmalig
n.v.t.

                   

Hoe snel kan ik starten met James?

Na ondertekening van de overeenkomst vult u de online intakeformulieren in. Hierop geeft u de gewenste startdatum aan. Over het algemeen kunnen wij nieuwe praktijken binnen 1 tot 4 weken na het aanleveren van alle benodigde gegevens trainen in het gebruik van onze EPD software. Een opstartende praktijk kan veelal binnen 1 week op weg worden geholpen. Bij grotere praktijken waarbij data overgezet moet worden is de doorlooptijd wat langer.

Wat is de duur van de overeenkomst met James Software?

De overeenkomst tussen uw praktijk en James Software wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de lopende kalendermaand.

Hoe en wanneer kan ik gebruik maken van de helpdesk van James?

Wij ondersteunen gebruikers op meerdere manieren bij het gebruik van onze EPD software. Dit begint met een start- en vervolgtraining voordat u met James gaat werken. Beide worden via Zoom gegeven door een medewerker van de supportafdeling van James. Tijdens de online trainingen is er tevens tijd en ruimte voor specifieke inrichtingswensen die aansluiten bij uw beroep of praktijksituatie. Denk daarbij aan het op maat maken van het patiëntendossier (template). Nadat u bent gestart met James kunt u veel informatie halen uit een hele serie productvideo’s en een uitgebreide online kennisbank die in de software is geïntegreerd. Komt u er niet uit, dan kunt u een mail sturen aan [email protected] of tijdens kantoordagen bellen tussen 08.30 uur en 17.30 uur.

Is de licentieprijs “all-inclusive” of moet ik bijbetalen voor bijvoorbeeld het afsprakenportaal?

De licentieprijzen zijn inderdaad “all-inclusive”. Alle huidige en toekomstige te ontwikkelen functionaliteiten van onze EPD software vallen onder de betreffende licentie. Dit geldt ook voor beroepsgerelateerde functies voor bijvoorbeeld psychologie, logopedie, fysiotherapie, podotherapie etc. Ook de ondersteuning van de afdeling support valt hieronder (fair use policy).

Kan ik data uit mijn oude EPD overzetten naar James?

Ja, in de meeste gevallen kan dit. James heeft de mogelijkheid om de volgende data te importeren in onze EPD software: stamgegevens van patiënten / cliënten, patiëntendossiers, documenten, afspraken en behandelepisodes. De conversie mogelijkheden verschillen per softwareleverancier. Als u hierover meer wilt weten neem dan contact met ons op.

Hoe is de informatiebeveiliging geregeld?

James Software is NEN7510 gecertificeerd door een onafhankelijke bij Norea aangesloten auditor. NEN7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. De beschikbaarheid van de cloudomgeving is 99,99%. De data worden gerepliceerd over 3 datacenters binnen de EU. Daarnaast worden iedere dag back-ups gemaakt van uw data. Als extra beveiliging bij inloggen kunt u gebruik maken van 2-factor authenticatie.

Krijg ik mijn data mee bij beëindiging van de overeenkomst met James Software?

Ja u krijgt uw data mee, James Software is conform haar algemene voorwaarden verplicht hieraan mee te werken. Uw patiënt NAW gegevens kunt u zelf te allen tijde uit onze EPD software exporteren. De patiëntendossiers worden geleverd in een algemeen hanteerbaar format, welke als document geïmporteerd kunnen worden in uw nieuwe EPD. Het exporteren van de dossiers is mogelijk vanaf €150,- ex BTW.

Blijft James Software de praktijksoftware door ontwikkelen in de toekomst?

Ja, EPD software is nooit helemaal af en stilstand betekent achteruitgang. Periodieke wijzigingen in wet- en regelgeving of veranderingen vanuit uw beroepsgroep vragen om aanpassingen van het EPD. Bovendien vinden wij het belangrijk om te blijven innoveren met als doel het werken met het EPD sneller, eenvoudiger en prettiger te maken.

                 

Vragen? Of even sparren met ons team?