GGZ Groepsafspraken in James - MDO

GGZ Groepsafspraken in James - MDO

Groepsafspraken (Psychologie)

Het is voor psychologiepraktijken vanaf nu mogelijk groepsafspraken te maken. Omdat deze functionaliteit veel impact heeft hebben wij ervoor gekozen  dit gefaseerd uit te rollen. We zullen de functionaliteit binnenkort ook beschikbaar stellen aan de andere beroepen.

Groepsafspraken voor psychologie werden, tot deze update,  op het consult geregistreerd door te klikken op ‘Overige prestatie’. Vervolgens kon de juiste prestatie uit de tarieflijst worden geselecteerd.
Deze stap kan voortaan vanaf de groepsafspraak voor alle cliënten in één keer worden uitgevoerd.

Via Praktijk>Afspraaktypes > Voeg toe kunnen afspraaktypes voor groepsafspraken worden toegevoegd:  type ‘Groepsafspraak’In de agenda kan met de rechtermuisknop worden geklikt op een gewenst tijdslot en vervolgens op de optie ‘Nieuwe groepsafspraak’. Het is mogelijk om een groepsafspraak in te plannen bij meerdere behandelaren tegelijk.

Aan een groepsafspraak kunnen ook patiënten worden gekoppeld, dit is niet verplicht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een groepsafspraak in te plannen voor over twee weken en op een later moment de patiënten toe te voegen.

Op de groepsafspraak kan vervolgens, op een willekeurig moment, een tarieflijst, prestatie en aantal minuten worden ingevuld. Op basis daarvan wordt per patiënt automatisch een consult aangemaakt.

In onderstaand voorbeeld staan 3 patiënten op de groepsafspraak.
Nadat op de eerste regel een tarieflijst, prestatie en aantal is geselecteerd wordt dit direct door gekopieerd naar de overige patiënten. Het is mogelijk een prestatie of aantal aan te passen.

Voordat een consult aangemaakt kan worden moet de patiënt, net zoals nu, een zorgtraject hebben.
Vanuit de groepsafspraak kan een nieuwe patiënt worden toegevoegd met de knop [Voeg nieuwe patiënt toe].
Het is mogelijk  direct vanuit de groepsafspraak een zorgtraject aan te maken zonder eerst de patiënt te openen. In dat geval staat in de kolom ‘Zorgtraject’ de optie ‘Nieuw’.

In het geval dat een patiënt meerdere zorgtrajecten heeft kan in deze kolom het juiste zorgtraject worden geselecteerd.In bovenstaand voorbeeld is de groepsafspraak gekoppeld aan twee behandelaren.
Iedere behandelaar selecteert de prestatie vanuit zijn eigen agenda. Dit heeft te maken met de verschillende soorten prestaties per beroep.

Voorbeeld:

‘Behandelaar 1’ zijn beroep is arts: In dit geval wordt, bij een duur  van 30 min en 3 patienten, gekozen voor de prestatie ‘GC0013 - Arts (Wet Big artikel 3) – Groepsgrootte 3 – 30 minuten’

‘Behandelaar 2’ zijn beroep is psychotherapeut: wordt er  gekozen voor ‘GC0015 – Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) – Groepsgrootte 3 – 30 minuten’

Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!
Reactie plaatsen