31 december 2020 
6 min. leestijd

Overzicht nieuwe functionaliteiten 2020

Overzicht nieuwe functionaliteiten 2020

Overzicht nieuwe functionaliteiten 2020

Nu het jaar er op zit willen wij u graag een overzicht geven van de releases die in 2020 zijn vrijgegeven. Mogelijk heeft u niet alle release notes gelezen of bent u later in het jaar klant geworden.

Nieuwe agenda

In het begin van 2020 hebben wij hard gewerkt aan de nieuwe agenda. De nieuwe agenda kwam met verschillende visuele verbeteringen maar de techniek ‘onder de motorkap’ was minstens zo belangrijk. Ons platform is dankzij deze stap gemoderniseerd en dat geeft ons in de toekomst meer technische mogelijkheden. De nieuwe agenda is ook mobielvriendelijk.

Videobellen

Een andere functionaliteit waarin veel tijd is gestopt is het videobellen. Nadat de eerste ‘intelligente lockdown’ werd aangekondigd waren wij voornemens zo snel mogelijk een veilige manier van videobellen in te bouwen in James. Na de eerste release zijn er nog een aantal extra functionaliteiten aan het videobellen toegevoegd zoals de mogelijkheid tot chatten, bestanden versturen of het delen van uw scherm. Het videobellen werkt in combinatie het Chrome en Firefox. Wij zullen in de loop van 2021 verder naar deze functionaliteit kijken en daar waar nodig verbeteren.


Daarnaast zijn er in verschillende updates gedurende het jaar verbeteringen vrijgegeven die handig kunnen zijn in uw dagelijkse werkzaamheden. Het zou zonde zijn als u deze functionaliteiten niet gebruikt omdat u er niet van op de hoogte bent. Daarom hieronder een ingekort overzicht.

Concept declaraties (per maand)

Sinds het derde kwartaal maakt James concept declaraties aan. Dit houdt in dat declaraties zichzelf genereren en dat u dit niet meer zelf hoeft te doen. Standaard worden de declaraties per debiteur (verzekeraar) verzameld. U heeft ook de mogelijkheid om de declaraties per maand te laten verzamelen. Dit activeert u via Praktijk>Voorkeuren>Declaraties per maand genereren.

Zorgprofielen automatisch doorboeken (Podotherapie)

Oorspronkelijk is deze functionaliteit in december 2019 vrijgegeven maar omdat het nieuwe jaar nu nadert noemen we hem toch nog even. Patiënten die in het laatste kwartaal van het jaar een zorgprofiel hebben kunt u terugvinden onder Home>Zorgprofielen. Hier kunnen zorgprofielen automatisch worden doorgeboekt naar een volgend jaar zodat dit niet één voor één hoeft.

Psysitrack (Fysiotherapie)

Er is een koppeling met Physitrack gemaakt. Nadat de koppeling is gelegd krijgt u op de patiëntenkaart, naast de COV knop, een Physitrack knop beschikbaar. Nadat u op de knop klikt wordt de patiënt automatisch geopend (en eventueel aangemaakt) in Physitrack. De handleiding voor het koppelen staat op deze pagina.

Landelijke database Fysiotherapie en Oefentherapie

De koppeling met het LDF was er al langere tijd. Inmiddels in de koppeling met het LDO ook gemaakt. Wij werken op dit moment met versie 7.0 en zullen begin volgend jaar versie 8.0 introduceren.

CSI Switch

Indien u op uw consulten CSI codes registreert kunt u gebruik maken van de ‘CSI switch’. Met deze functionaliteit stelt u in dat een CSI code na een bepaald aantal prestaties (geen consulten) moet omschakelen naar een andere CSI code. Bijvoorbeeld ‘CSI 008 moet na 20 prestaties worden omgezet naar 001’. U vindt deze functionaliteit terug onder Praktijk>Voorkeuren.

Op het consult ziet u, naast het ‘ruimte op polis veld’, het veld ‘vorige consulten’. U kunt in dit veld aangeven hoe vaak de patiënt al bij een andere praktijk is geweest (voor dezelfde diagnose).

Huisarts is ook de verwijzer

Indien de huisarts en verwijzer vaak dezelfde persoon zijn kunt u het vinkje ‘Huisarts is ook de verwijzer’ aanzetten onder Praktijk>Voorkeuren. De verwijzer wordt dan automatisch ingevuld op de patiëntenkaart nadat de huisarts is geselecteerd.

DIS bestanden (Psychologie)

Via Praktijk>Online diensten>Voeg toe kan de online dienst ‘DIS’ worden geactiveerd. Vervolgens kunt u op het zorgtraject van de patiënt aangeven dat hij of zij toestemming geeft voor de aanlevering. DIS bestanden kunnen vervolgens worden gegenereerd onder Home>DIS. Mocht u gebruik willen gaan maken van DIS dan kunt u ons mailen voor een uitgebreidere instructie.

BGGZ declaraties crediteren (psychologie)

Geaccepteerde BGGZ declaraties kunnen inmiddels worden gecrediteerd vanuit James zonder dat u dit moet neergeleggen bij onze support.

DIS bestanden (Psychologie)

Via Praktijk>Online diensten>Voeg toe kan de online dienst ‘DIS’ worden geactiveerd. Vervolgens kunt u op het zorgtraject van de patiënt aangeven dat hij of zij toestemming geeft voor de aanlevering. DIS bestanden kunnen vervolgens worden gegenereerd onder Home>DIS. Mocht u gebruik willen gaan maken van DIS dan kunt u ons mailen voor een uitgebreidere instructie.

FarmedZ (Psychologie)

Er is een koppeling gemaakt met FarmedZ. Indien u deze koppeling wilt gebruiken kunt u ons mailen voor een instructie.

Contracten voor instellingen

Voorheen konden contracten alleen worden aangemaakt voor verzekeraars. Inmiddels is dit ook mogelijk voor instellingen. Dit is handig wanneer u via een factoringservice zoals Infomedics bedrijven of scholen factureert maar verschillende tarieven hanteert.

Ruimte op polis waarschuwing

Via Praktijk>Voorkeuren kan worden ingesteld wanneer u bij een patiënt gewaarschuwd wilt worden dat de ruimte op polis bijna op is. U kunt bijvoorbeeld instellen dat er een waarschuwing moet komen wanneer de patiënt nog een ruimte op polis van 2 heeft. De waarschuwing krijgt u te zien na het opslaan van het consult.

AGB code per beroep voor medewerker

Een medewerker kon al gekoppeld worden aan meerdere beroepen maar indien er sprake is van twee persoonlijke AGB codes kon dit niet worden vastgelegd. Via Praktijk>Medewerkers>Open>Beroepsgegevens kunt u nu meerdere persoonlijke AGB codes koppelen aan een medewerker.

Afspraakbevestigingen en herinneringen

Wij kregen vanuit verschillende praktijken de feedback dat er in teveel gevallen afspraakbevestigingen en herinneringen werden gestuurd. Een patiënt kreeg bijvoorbeeld een nieuwe bevestiging nadat de eindtijd van een afspraak werd aangepast. Indien u om deze reden de afspraakbevestiging heeft uitgezet dan kunt u deze via Praktijk>Voorkeuren opnieuw aanzetten.

OS301 – ook voor Infomedics

De declaratiestandaard OS301 is toegevoegd, deze kan ook worden gebruikt in combinatie met Infomedics. Deze wordt gebruik voor ‘overige sectoren’.

Onderwerp e-mail sjablonen

In e-mailsjablonen kan nu ook een onderwerp toegevoegd worden. Daarnaast kunt u in het onderwerpveld de samenvoegvelden > en > gebruiken zodat de patiënt in het geval van zorgmailberichten een SMS ontvangt. Het format ‘SMS: >’.

Verbeteringen rondom voorstellen

De voorstellen in de agenda werden voorheen niet snel genoeg geladen. We hebben daarom de nodige verbeteringen doorgevoerd waardoor deze nu sneller laden. Indien u geen voorstellen gebruikt dan kunt u deze ook uitschakelen via Agenda>Agenda-instellingen>Gebruik voorstellen voor Patiëntafspraken.

Afzender e-mails

Op dit moment is de praktjk (Praktijk>Algemeen) afzender van e-mails. De afzender kan ook de behandelaar zelf zijn. Dit stelt u in via Praktijk>Medewerkers.

Meerdere standaardteksten

In het dossier en dagjournaal kunnen met de knop ‘ST’ standaardteksten worden toegevoegd. Het is nu ook mogelijk om meerdere standaardteksten in één keer in te voegen.

QDNA – aanbieden via app

In het QDNA overzicht kunt u nu ook kiezen voor ‘Aanbieden App’. Als u hiervoor kiest krijgt de patiënt niet langer een e-mail maar een uitnodiging in de QDNA app. Hiermee kan de response verbeterd worden omdat de patiënt voor of na een behandeling direct de PREM kan invullen op een tablet binnen de praktijk.

Vragenlijsten bovenaan een tabblad toevoegen

In het dossier van een patiënt kunt u middels het tabblad met de ‘+’ vragenlijsten toevoegen. De opties ‘voeg bovenaan toe’ en ‘voeg onderaan toe’ zijn inmiddels beschikbaar zodat u zelf kan kiezen waar de vragenlijst moet worden toegevoegd.

Let op: Dit geeft momenteel nog problemen met de standaardteksten, hier wordt nog aan gewerkt.

Factuursjabloon ‘Klant’

De facturen vanuit James bevatten altijd patiëntgegevens zoals de geboortedatum. Via Praktijk>Algemeen kan nu ook het sjabloon ‘Klant’ worden gekozen. De factuur zal dan, op de naam na, geen patiëntgegevens bevatten. Indien er meerdere beroepen in uw praktijk actief zijn dan kunt u het sjabloon per beroep instellen.

Zorgmailadresboek bijgewerkt

Tot vorige maand kon u wellicht bepaalde artsen niet terugvinden in James. Inmiddels is het Zorgmailadresboek bijwerkt naar de meest recente versie.

Koppeling met Exact online en Twinfield

De boekhoudkoppelingen zijn gemoderniseerd. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om in 1 James omgeving meerdere koppelingen actief te hebben. Bijvoorbeeld per beroepsgroep.

Referentienummer op instellingsfacturen

In het geval van instellingsfacturen, ook de verzamelfacturen, wordt het referentienummer (Patient>Algemeen) nu ook weergegeven. Op een verzamelfactuur kan elke patiënt nu een eigen referentienummer hebben.

Infomedics: Facturen per e-mail

Via Praktijk>Algemeen>Factoring facturen primair per e-mail kan worden ingesteld dat Infomedics facturen per e-mail doorstuurt naar de patiënt.

Toevoegingen aan het rechtermuis menu (afspraak)

Het is vanaf nu ook mogelijk om met de rechtermuisknop op een afspraak te klikken en te kiezen voor ‘Voeg document toe’ en ‘Verwijder consult’. U kunt nu vanaf uw smartphone dus ook eenvoudig een document toevoegen direct vanuit de agenda.

Afsprakenportaal

Er is een afspraken portaal gemaakt welke mobiel vriendelijk is en volledig op uw website geïntegreerd kan worden. De patiënt heeft het idee dat hij op uw site blijft en niet doorstapt naar een ander programma.

Elke praktijk heeft een unieke link, u kunt uw link opvragen via Support.

Vragen? Mail ons op [email protected]!

Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!
Reactie plaatsen