14 april 2021 
1 min. leestijd

Release notes 14 april 2021

Release notes 14 april 2021

Opgelost

  • De ‘Print’ knop bij de Rapporten werkt weer.
  • Bij een factuur met prijsberekening op basis van minuten wordt de BTW weer correct berekend.
  • Het e-mailen van de factuur vanuit het consult is nu in alle gevallen mogelijk.
  • Als een tarief van een prestatie het kenmerk ‘niet declarabel’ had, verviel dit bij het aanpassen van de tarieflijst. Dit is opgelost.
  • De knop ‘Beëindig gesprek’ in een videocall werkt weer.
  • Op een verzamelfactuur naar een instelling wordt nu in alle gevallen het factuurkenmerk afgedrukt.

Portaalverbeteringen

  • Patiëntportaal: Bij het delen van een rapport kunt u vanaf nu kiezen of de patiënt deze mag inzien en bewerken, of alleen een kopie mag downloaden (inzien zonder bewerken).
  • Afspraakportaal: Zodra een afspraaktype en locatie wordt gekozen, worden alleen nog de behandelaars weergegeven die dit afspraaktype kunnen inplannen. Overigens is het invullen van de behandelaar optioneel. Doet de patiënt dit niet, dan worden de vrije plaatsen van alle behandelaars getoond.

Zorgdomein bericht status ‘Verwerkt’

Een Zorgdomeinbericht krijgt nu automatisch de status ‘Verwerkt’ als deze wordt gekoppeld aan een patiënt. Het bericht is hiermee niet meer direct zichtbaar onder Home > Zorgdomein, tenzij specifiek op deze status wordt gezocht.
Het zorgdomeinbericht is wel zichtbaar in de patiëntenkaart.

Twinfield koppeling moet worden vernieuwd

Door een wijziging aan de kant van Twinfield moeten al onze klanten die een boekhoudkoppeling met Twinfield hebben, deze koppeling vóór 1 mei a.s. vernieuwen.
De betreffende klanten worden hier apart door ons over benaderd.

Vinkje ‘Betaald’ voor facturen

Onder Financieel > Facturen is het nu mogelijk facturen te kenmerken als ‘Betaald’. Deze informatie komt ook mee in het Omzetrapport dat u vindt onder Home > Rapportages.
Deze informatie staat niet in de export onder Financieel > Export aangezien deze export is bedoeld om te importeren in een boekhoudpakket.

Dagjournaal, meer regels standaard zichtbaar

In plaats van vijf, zijn er nu standaard zeven regels zichtbaar in ieder dagjournaal. Het veld is ook breder geworden.
Natuurlijk kunt u altijd het tekstveld van het dagjournaal handmatig groter trekken.

Postcodetabel aangevuld

De gemeentes Nuenen, Gerwen en Nederwetten ontbraken in de postcodetabel, deze gegevens zijn nu aangevuld.

De volgende update

In de volgende update zorgen we o.a. voor snelheidsverbeteringen bij het maken van overzichten en het verbeteren van de videocall functionaliteit. Ook pakken we enkele verbeterpunten op rondom de zorgtrajecten, zoals het automatisch koppelen van het verwijsdocument en het stellen van voorwaarden voor het automatisch maken van een extra zorgtraject door James. Een tweede zorgtraject is namelijk niet altijd wenselijk.

Vragen? Mail ons op [email protected]!

Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!
Reactie plaatsen