Release notes 17 juni 2021

Release notes 17 juni 2021

Podotherapie – verbeteringen MDR

Hulpmiddel toegevoegd aan volgnummer
Het volgnummer begint voortaan met het kenmerk van het Hulpmiddel.

Kolom toegevoegd aan volgnummer
Het volgnummer is nu in te zien zonder dat u de MDR regel hoeft te openen. De kolom ‘Volgnummer’ is toegevoegd aan het overzicht.

Zelf het volgnummer bepalen
James maakt zelf een volgnummer, maar vanaf deze update kunt u ook zelf bepalen op basis waarvan het volgnummer wordt gegenereerd. Via ‘Praktijk>Voorkeuren’ kunt u ter hoogte van ‘MDR’ instellen hoe het volgnummer opgebouwd moet worden.

  1. Selecteer het gewenste veld: naast de MDR velden zijn er ook velden beschikbaar zoals ‘Patiënt nr, jaar en maand’. Daarnaast kunt u “Unieke identificatie” of  “Unieke identificatie op patiënt niveau” selecteren. Met deze velden zorgt u voor een uniek nummer.
  2. Klik op de +. Het geselecteerde veld wordt nu toegevoegd aan het volgnummer.

Kopie optie
Het is vanaf nu mogelijk een aangemaakte ‘MDR regel’ te selecteren en te klikken op ‘Kopie’. Hiermee kunt u een bestaande regel gebruiken voor een nieuw aan te maken regel zodat de velden niet opnieuw geselecteerd hoeven te worden.

Hulpmiddelen aanpassen
Het is mogelijk om het veld ‘Hulpmiddel’ aan te passen via Praktijk > Voorkeuren. U kunt nieuwe hulpmiddelen toevoegen of bestaande hulpmiddelen aanpassen.

Meerdere selecties in dropdowns
Het is vanaf nu mogelijk om meerdere waarden in één veld te selecteren. Voorheen kon één keuze per dropdown worden gemaakt.

Tijd optioneel
Het veld ‘Tijd’ is niet langer verplicht.

Verklaring en zolenplan aanpassing
Voortaan wordt de verklaring of het zolenplan opgeslagen als James rapport die u vervolgens in Word kunt openen. Daarnaast is het mogelijk om het rapport te versturen als PDF bestand. James zet het Word-document dan automatisch om naar een PDF.

Algemene verbeteringen

Kolommen van oproepen weer zichtbaar
Indien u gebruikt maakt van oproepen dan is het vast opgevallen dat de kolomnamen in dit scherm niet meer zichtbaar waren. Dit is opgelost.

Factuurachtergrond per tarieflijst
Voorheen kon aan één beroep in James maar één tarieflijst worden gekoppeld. Indien u in uw James omgeving werkt met verschillende ‘factuurachtergronden’ dan moest er een tweede beroep aan uw omgeving worden toegevoegd.

Een nadeel hiervan is dat er in bepaalde gevallen onterecht een tweede zorgtraject werd aangemaakt omdat James herkent dat er verschillende beroepen actief zijn. Een voorbeeld hiervan is een factuurachtergrond voor ‘reguliere facturen’ en een factuurachtergrond voor ‘eigen bijdrage facturen’.

Vanaf deze update is het mogelijk om aan één beroep meerdere factuurachtergronden te koppelen. Indien bovenstaande situatie bij u speelt kunt u contact opnemen met support zodat wij uw factuurachtergronden opnieuw kunnen koppelen.

Vergrootglas (Shift+z) optimalisatie
Via het vergrootglas, rechtsboven in James, kunt u snel een patiënt zoeken. Er zijn hier wat optimalisaties doorgevoerd en vanaf nu kan via het linkerveld op telefoonnummer worden gezocht, voorheen was dit het rechter veld.

Probleem met wachtlijst verholpen
Het ‘Actief’ maken van een patiënt met de status ‘Wachtlijst’ via de patiëntenkaart gaf een aantal problemen. Dit is opgelost.

Probleem voorstellen verholpen
Indien u in de agenda werkt met ‘Agenda voorstellen’ dan kwam er geen voorstel voor een vrije plek als hier eerder een afspraak met een herhaalpatroon stond. Het maakte hierbij niet uit of het een algemene- of patiënt afspraak betrof. Dit probleem is verholpen.

Vragen? Mail ons op [email protected]!

Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!
Reactie plaatsen