20 juli 2021 
3 min. leestijd

Release notes 20 juli 2021

Release notes 20 juli 2021

QDNA, Mediquest en Qualiview aanpassing rondom aanbieden

Het is nu ook mogelijk om regels waarvan James zegt dat deze niet aan te bieden zijn, toch aan te bieden. De titel onder Home>QDNA heet voortaan ‘Voldoet niet aan alle voorwaarden’. Let op: De patiënt heeft minimaal een e-mailadres nodig. Indien dit niet het geval is krijgt u een melding. Mocht een regel door QDNA worden ‘afgewezen’ dan is het nu ook mogelijk om via ‘Home>QDNA>Aangeboden’ een regel opnieuw aan te bieden.

Bovenstaande aanpassingen zullen wij volgende week ook introduceren voor Mediquest en Qualiview.

Na de zomer zullen wij QDNA regels opnieuw gaan inrichten en koppelen aan de zorgtrajecten.

LDO optimalisatie

Het downloaden van LDO bestanden (Landelijke Databank Oefentherapie) werkte vaak niet. De download-methode is hier aangepast. Een bestand wordt nu eerst gegenereerd en daarna kan het bestand in enkele seconden worden gedownload. Terwijl het bestand wordt gegenereerd hoeft u niet op de pagina te blijven, u kunt dus gewoon verder werken.

Uitlijning facturen

De facturen ziet er na deze update iets anders uit. De zwarte lijnen rondom de factuurregels lopen verder door naar links en rechts waardoor de factuur er netter uitziet. Daarnaast is er een technische aanpassing doorgevoerd waardoor ‘factuurachtergronden’ nu ook precies aan de rand kunnen aansluiten zonder een witte marge.

Indien u interesse heeft in een nieuwe factuurachtergrond zonder witte marges rondom de randen dan kunt u contact opnemen met support. Houdt hierbij wel rekening met een iets langere wachttijd omdat er mogelijk meerdere aanvragen zullen binnenkomen.

Verbeteringen rondom (jaarlijkse) oproepen

  • Oproepen met de status ‘Hangende’ kunnen voortaan óók worden verstuurd. U hoeft dus niet meer te wachten op de status ‘Te versturen’.
  • Oproepen die al ingepland staan kunnen worden aangepast. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de locatie aan te passen.
  • Bij het dagjournaal is de knop ‘Oproep’ toegevoegd. Via deze knop heeft u inzage in de actuele oproep(en) van de patiënt, zonder dat u hier eventueel over meerdere dossiers naar hoeft te zoeken.

Shift + R

Wanneer een agenda afspraak is aangeklikt en u gebruikt de toetsencombinatie Shift+R dan wordt een pop-up geopend waarmee direct een rapport kan worden aangemaakt. Soms werd hierbij niet de juiste patiënt geopend. Dit probleem is opgelost.

MDR – Labelprinter

Indien u de MDR functionaliteit heeft gezien dan heeft u de knop ‘Print label’ ook langs zien komen. Vanaf deze update ondersteunen we het koppelen van een labelprinter. Wij hebben dat getest met een specifiek model, namelijk de ‘Brother PT-P900W’. Onder Praktijk>Voorkeuren>MDR heeft u de mogelijkheid om op een linkje te klikken waarmee de juiste software kan worden gedownload.

Zodra u de printer heeft gekoppeld en klikt op de ‘Print label’ knop dan zal James het programma op uw computer openen. De knop werkt dus niet als de bijbehorende software niet is geïnstalleerd.

IBAN validatie

Zodra op de patiëntenkaart het ‘IBAN’ veld wordt ingevuld dan moet in het vervolg ook de rekeninghouder worden ingevuld. Andersom werkt dit ook op deze manier.

Dagjournaal – Opslaan en sluit

Nadat een dagjournaal voor een patiënt is ingevuld werkte de ‘Opslaan en sluit’ knop de eerste keer niet altijd. Dit probleem is opgelost.

Interne tarief op factuur

Indien de ‘Ruimte op polis’ bij een patiënt op ‘0’ stond en een declaratieregel werd omgezet naar een factuur dan was het niet mogelijk om hiervoor het interne tarief te hanteren (uw eigen tarief). Dit probleem is verholpen. James kijkt nu altijd naar het veld ‘Declaratie omzetten naar factuur’ op de tarieflijst. Hier kiest u voor het contractuele of interne tarief.

Documenten openen in James

Via Patiënten>Dossiers>Documenten is het mogelijk om bestanden zoals documenten en foto’s in te zien. Voorheen moest u deze bestanden eerst downloaden en dus stonden ze lokaal op uw computer. Vanaf deze update kunt u dubbelklikken op een document of deze selecteren en openen. Het document zal dan in een James pop-up worden weergegeven. Bij de documenten is ook een ‘Download’ knop beschikbaar zodat het document, indien nodig, altijd nog gedownload kan worden.

Verwijzingen automatisch gekoppeld

Wanneer u een verwijzing aanmaakt én werkt met zorgtrajecten dan wordt de verwijzing voortaan automatisch gekoppeld aan het zorgtraject.

Videobellen verbeterd

Rondom het videobellen zijn een aantal optimalisaties doorgevoerd. Het gesprek loopt nu bijvoorbeeld niet meer vast na het delen van een bestand. Daarnaast zijn de volgende punten veranderd:

  • Het James logo is niet langer zichtbaar tijdens het videobellen.
  • Er is een knop toegevoegd om uw camera (tijdelijk) uit te zetten.

Aanpassing Engelstalige facturen (Changes for English invoices)

We hebben de volgenden factuuraanpassingen doorgevoerd voor gebruikers die inloggen met de Engelse taal:

We’ve made the following invoice changes for our users that use the English language:

  • We now use the European date format and no longer the American format.
  • In case of the payment condition ‘Within X days’ the following text is used: “Please ensure that you have transferred the total amount of this invoice within [X] days of invoice date to IBAN [Bank account number], quoting the invoice number as reference.”

Nabetaling knop toegevoegd

Na het openen van een declaratie is nu ook de knop ‘Nabetaling’ beschikbaar. Deze knop kunt u gebruiken indien een (deel van de) declaratie is afgewezen. De knop is te gebruiken voor één of meerdere declaratieregels. Een declaratie kan nu dus meerdere factuurnummers hebben. Voor de nabetaling wordt een factuur aangemaakt en deze komt te staan onder ‘Financieel>Facturen’. De facturen zijn standaard niet zichtbaar tenzij hier u op filtert. De nabetaling facturen worden ook meegenomen in exports.

Vragen? Mail ons op [email protected]!

Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!
R.de Jong
Door

R.de Jong

op 12 Oct 2021

ik kan de MDR niet vinden

James Software
Door

James Software

op 15 Oct 2021

Beste Richard, Het MDR is een functionaliteit voor de podotherapie, deze hebben jullie niet nodig in James.

Reactie plaatsen