25 april 2024 
12 min. leestijd

Release notes 24 april 2024

Release notes 24 april 2024

Op 24 april 2024 hebben we een update uitgevoerd. Op deze pagina lees je de verbeteringen en de aanpassingen die we hebben gedaan. Mocht je vragen hebben a.d.h.v. van onderstaande informatie, neem dan gerust contact met ons op.


Overzicht zorgtrajecten

 Er is een nieuw menu item toegevoegd voor een overzicht van de zorgtrajecten. Dit overzicht staat onder "Cliënten". je kan zelf de kolommen samenstellen net als bij het cliëntoverzicht.

 

Ook kan je een zorgtraject uitklappen om te zien welke consulten in het desbetreffende traject zitten.

 

De zorgtrajecten, consulten en gekoppelde afspraken zijn via dit scherm te openen, te wijzigen of te verwijderen.

Vernieuwd zorgtraject scherm

Ook het zorgtraject zelf heeft een nieuw uiterlijk. Het zorgtraject heeft nu een overzichtelijke indeling per beroepsgroep. Velden die voor een beroepsgroep niet van toepassing waren zijn verwijderd. 

GGZ: meerdere keren afnemen Honos vragenlijst

Ook het ZPM zorgtraject is voorzien van een nieuw uiterlijk.
Daarnaast is het nu ook mogelijk om meerdere Zorgvraagtyperingen toe te voegen aan één traject met de [Voeg toe] knop. De laatste afgenomen zorgvraagtypering is degene die meegenomen wordt op de factuur.Koppeling met het Zorgmail adresboek

Met deze release introduceren we de lang verwachte live koppeling met het Zorgmail adresboek!
In de cliëntenkaart > algemeen is voortaan in de velden ‘Huisarts’, ‘Bedrijfsarts’ en ‘Verwijzer’ een arts ook op te zoeken via het loepje  . Je komt vervolgens in het volgende scherm terecht:


Alle artsen/verwijzers die op dat moment bekend zijn in het zorgmailadresboek, kun je hier vinden.
Uiteraard zijn artsen/specialisten ook nog op te zoeken door direct in de zoekbalk te typen zoals je gewend bent.
Artsen/verwijzers die zelf door de praktijk toegevoegd zijn zullen met de introductie van deze koppeling niet verdwijnen en nog steeds vindbaar zijn.

 

Vragenlijst meesturen met afspraakbevestiging

Vanaf nu is het mogelijk om een vragenlijst mee te sturen met een afspraakbevestiging. In het dossiersjabloon heb je de volgende opties:

 • Het drop-down menu ‘Verstuur met afspraakbevestiging’ bovenaan de pagina zet alle velden in alle tabbladen aan. Je stuurt dan het volledige dossier mee.
 • Bovenaan het tabblad staat de optie ‘Verstuur met afspraakbevestiging’. Hiermee zet je het volledige tabblad aan voor de vragenlijst.
 • De optie ‘Verstuur met afspraakbevestiging’ staat ook per veld, waarmee je specifieke velden mee kunt sturen als vragenlijst.

Vervolgens koppel je het dossiersjabloon aan het afspraaktype bij: praktijk > afspraaktypes > in het afspraaktype selecteer je het dossier dat gekoppeld moet worden:In de e-mailsjablonen voor de afspraakbevestiging- en wijziging die gestuurd worden staat standaard een link opgenomen voor de vragenlijst. De cliënt kan de vragenlijst vanuit de mail invullen zonder inloggegevens in te voeren. Maak je geen gebruik van een vragenlijst? Dan staat de link niet in de e-mails.

Heb je eerder zelf al het e-mailsjabloon voor de afspraakbevestiging- of wijziging aangepast? Dan staat de link niet automatisch in het sjabloon. 
In deze instructievideo kun je zien hoe je de link toevoegt aan het e-mailsjabloon.

Verder nieuw

 • De automatische velden ‘Diagnosecode laatste consult’, ‘Paramedische diagnosecode laatste consult’ en ‘Uw kenmerk’ zijn toegevoegd aan de lijst met automatische velden voor de tekstsjablonen.
 • Vanaf de update is het mogelijk om een preview te maken van een factuur, zonder dat deze wordt gefactureerd.
 • Met de toets combinatie shift+t is het mogelijk om vanuit elk tabblad in James snel naar Home > To do te gaan.
 • In cliëntenkaart > algemeen is onder ‘Weergave naam in brief’ de optie ‘Voornaam’ toegevoegd.
 • Vanaf deze update is het mogelijk om bij het aanmaken/wijzigen van een dossiersjabloon de volgorde van antwoorden aan te passen met de pijltjes:
 • De knop [Betaald] is nu ook toegevoegd bij financieel > declaraties. U kunt hiermee aangeven of een declaratie uitbetaald is of niet. Let op: deze knop dien je handmatig bedienen. Deze knop gaat niet mee met de status van de declaratie.
 • Bij Home > To do is voor behandelaren nu ook de knop [Voltooid] toegevoegd. Hiermee kunnen behandelaren hun eigen to do’s de status ‘voltooid’ geven.
 • Bij een contactpersoon zijn 3 vrije velden toegevoegd. Deze hebben dezelfde werking als de vrije velden van de cliënten zelf, maar dan zijn deze specifiek voor de contactpersonen. De vrije velden kunnen worden hernoemd onder praktijk > voorkeuren.

  Kleine (maar fijne) verbeterpunten

 • Indien contactpersonen aan een instelling zijn toegevoegd (praktijk > verzekeraars) dan kunnen deze contactpersonen ook geselecteerd worden nadat de instelling als contactpersoon is toegevoegd bij de cliënt. Indien een instelling 20 contactpersonen heeft dan werden deze 20 contactpersonen voorheen allemaal toegevoegd bij de cliënt. Het is vanaf nu mogelijk om met de [Voeg toe] knop een selectie te maken van contactpersonen die gelden voor de cliënt.


 • Bij financieel > export kon met de knop [Debiteuren] een export gemaakt worden van alle debiteuren in uw praktijk. Omdat dit voor grote exports kon leiden, is deze knop vervangen voor twee nieuwe knoppen: [Alle debiteuren] met dezelfde werking als de oude knop, en de knop [Nieuwe debiteuren] om alleen de nieuwe en gewijzigde debiteuren te exporteren.
 • Er zijn weer wat omschrijvingen en vertalingen aangepast in James. Maar mocht je nog een taalfout of typefout zien, dan horen wij het graag!
 • Bij het afsprakenportaal wordt nu naast het e-mailadres ook de geboortedatum verplicht om in te vullen. Hierdoor wordt de kans dat een afspraak aan een verkeerde cliënt gekoppeld wordt kleiner.
 • Voor de podotherapeuten: Bij praktijk > voorkeuren kun je verschillende waarden instellen om in te kunnen vullen bij de MDR. Deze waarden konden niet verwijderd worden als ze eenmaal gebruikt waren. Vanaf nu kun je deze waarden wel verwijderen wanneer je er een niet gebruikt.
 • Vanaf heden is ook mogelijk om van behandeldossiers de conclusievelden zichtbaar te maken onder het dagjournaal bij de dossiersamenvatting.
 • Wanneer er op één dag 2 dezelfde consulten aangemaakt worden voor een cliënt, krijg je voortaan een melding hiervan.
 • Verschillende drop-down menu’s zijn op alfabetische volgorde gezet om een duidelijker overzicht te krijgen, zoals de behandelaar drop-down in een consult en de drop-down met de professies bij praktijk > algemeen.
 • Documenten kunnen in een apart linker menu van de cliëntenkaart worden getoond. In dit scherm vind je nu ook de toelichting van het document. Daarnaast is het ook mogelijk om te filteren op datum en op bestandstype.
 • Voor de fysiotherapeuten die gebruik maken van Fysiovergoeding: Aan het begin van het jaar is het vaak de eerste paar weken niet mogelijk om de knop [Fysio verg.] te gebruiken. Het is dan lastig om de telling bij te houden zodra deze knop wel weer actief is. Hiervoor is nu een pop-up ingesteld die aangeeft dat (en hoeveel) consulten er al zijn geweest in het nieuwe kalenderjaar. Zo kun je eenvoudig de ruimte op de polis (ROP) correct instellen.
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd met de ‘Betaald’ functie bij financieel > facturen.
 • Verzekeraars en instellingen kunnen alleen nog maar verwijderd worden wanneer deze niet gebruikt zijn. Het blijft te allen tijde mogelijk om een verzekeraar de status ‘geannuleerd’ te geven.
 • De term ‘Initialen’ is vervangen voor ‘Voorletters’ in James.
 • De aanmelddatum op een cliëntenkaart werd voorheen alleen ingevuld wanneer de cliëntenkaart gelijk volledig ingevuld werd door een medewerker. Vanaf nu wordt het veld ook ingevuld wanneer de kaart nog niet compleet is of aangemaakt is via de portalen.
 • De melding bij het aanmaken van een dubbele cliënt is aangepast. Nu staat ook het cliëntnummer van de overeenkomende cliënt in de melding zodat deze makkelijker te vinden is.
 • Onder home > export is in zowel de export ‘consulten’ als ‘afspraken & consulten’ de kolom ‘duur’ toegevoegd van het consult.
 • Bij Home > E-mail loggingworden de logs nu nog maar tot 6 maanden terug bewaard, ouder wordt verwijderd.


  Opgelost

 • Wanneer er veel informatie in een behandeldossierveld staat, kon het typen wel eens traag zijn. Dit is nu verholpen.
 • Bij het behandeldossier openen via het dagjournaal werkten de standaardteksten niet. Deze zijn nu wel te openen/toe te voegen.
 • Via dagjournaal > [Open dossier] was het niet mogelijk een nieuw tabblad toe te voegen aan het behandeldossier. Dit is nu weer wel mogelijk.
 • Het toevoegen van een Word tekstsjabloon met een ampersand in de naam resulteerde in foutmeldingen bij het openen van het bestand. Dit is verholpen.
 • Voor de fysiotherapeuten: Wanneer een consult in een LDF bestand met de status ‘te versturen’ opgenomen was, kon dit consult niet meer verwijderd worden. Nu kunnen consulten alsnog verwijderd worden.
 • De voorstellen voor het maken van een afspraak via een van de portalen hielden geen rekening met de indirecte tijd als deze aan een afspraak gekoppeld was. Dit is nu verholpen.
 • Wanneer bij praktijk > voorkeuren de instelling ‘E-mail gebruikersaccount naar cliënt’ aangezet werd, dan kwam het wel eens voor dat de inloggegevens ook naar al bestaande cliënten werden gestuurd bij het opslaan van de cliëntenkaart. Dit is nu verholpen, dus inloggegevens worden alleen verstuurd wanneer de knop [Verstuur inloggegevens] gebruikt wordt.
 • Bij de ‘afspraken & consulten export’ werkte de filter ‘Instellingen’ niet goed, waardoor dit geen invloed had op de export. Dit filter is nu wel werkzaam.
 • Het toevoegen van een onderdeel aan een behandeldossier d.m.v. het + icoon aan een tabblad waar velden in staan die ook in de samenvatting terugkomen ging niet altijd goed. Dit werkt nu weer.
 • In Word tekstsjablonen werkten de dossiervelden in de kop- en voetteksten niet meer. Deze dossiervelden worden ook weer ingevuld.
 • Bij het maken van een agenda export werden de algemene afspraken ook meegenomen wanneer deze optie niet aan stond. Dit is nu verholpen.
 • De indicaties van een gesloten zorgtraject werden soms meegenomen naar een nieuw consult in een nieuw traject, waardoor je dit met de hand moest aanpassen. Nu blijven de indicaties na een gesloten zorgtraject leeg.
 • Bij het verwijderen van een locatie waar kamers aan toegevoegd waren, bleven de kamers toch actief achter de schermen wat voor problemen kon zorgen. Dit is nu opgelost.
 • Het max aantal cliënten in afspraaktypes werd niet juist weergeven als je hier meer dan 1 invulde. Deze weergavefout is hersteld.
 • De knop [Nabetaald] gaf een foutmelding waardoor het leek alsof deze niet verwerkt werd. Echter was de nabetaling wel verwerkt, maar pas zichtbaar bij het opnieuw openen van de declaratie. Deze foutmelding is er nu uit en de nabetaling is gelijk verwerkt in het scherm.
 • Wanneer een afgewezen consult via home > to do geopend werd om te verbeteren ontbrak de scrolbalk, waardoor niet het volledige consult benaderd kon worden. Deze is weer aanwezig.
 • In de afspraakhistorie staat nu de juiste tijd aangegeven, dit verschilde eerst 2 uur met de werkelijke tijd.
 • Bij groepsafspraken in Firefox werden de gekozen tarieflijst en prestatie bij de eerste cliënt niet gelijk ingevuld bij de overige cliënten in de afspraak . Dit is nu verholpen.
 • De btw op facturen met meerdere artikelen stond niet altijd goed weergeven. Dit staat nu weer goed.
 • Soms werd er geen melding gegeven van een dubbele cliënt als deze via de agenda aangemaakt werd. Deze melding wordt nu wel weer weergeven.
 • Wanneer via het snelzoekmenu een bestaand dagjournaal geopend werd om te wijzigen, werd er een nieuw dagjournaal geopend. Vanaf nu wordt wel het bestaande dagjournaal geopend.


Opgeloste bugs n.a.v. de update

26-4-2024

 • Bij het invullen van de M2 en M3 kaarten in een dossier was het niet altijd mogelijk om alle invulopties te selecteren.
 • De ‘Preview’-knop in concept dossiersjablonen werkte niet.
 • Enkele rapporten konden niet worden geopend, resulterende in een foutmelding.
 • Het opslaan van contactpersonen leidde tot een foutmelding.
 • In zorgprofieldeclaraties werden gegevens in de verkeerde kolommen weergegeven en waren meerdere knoppen, zoals 'Open cliëntenkaart', niet responsief.
 • Voor wie decursus gebruikten bij het veld ‘Overzicht’ in het Notities-menu in de cliëntenkaart werd de cursor niet direct na de decursus geplaatst, maar onderaan het veld.
 • Zorgprofielconsulten konden niet worden opgeslagen.

27-4-2024

 • Het opslaan en sluiten van een uit de agenda geopend dossier leidde niet tot een consult indien de cliënt enkel een gesloten zorgtraject had.
 • Na het opnieuw opslaan van een contactpersoon werd deze niet weergegeven tot de pagina werd ververst.
 • Het printen van afspraken vanuit het afsprakenoverzicht in de cliëntenkaart was niet mogelijk
 • Per PIN of contant betaalde facturen werden niet automatisch aangemerkt als betaald.
 • Bij enkele praktijken begon de factuurtekst pas op de 2e pagina.
 • Bij de ‘Print batch’ functie werd de factuurachtergrond niet meegenomen. Ook werden de facturen niet in één bestand getoond, resulterende in een printvoorbeeld voor ieder factuur.
 • Sommige dagjournalen konden niet worden verwijderd.
 • In enkele gevallen kon de contactpersoon niet worden gedeeld omdat het hokje ‘gedeeld’ niet werd weergegeven.
 • Naar de cliënt verstuurde vragenlijsten resulteerde in sommige gevallen in een foutmelding wanneer de cliënt deze probeerde in te dienen.
 • De knop ‘Voeg toe’ bleef grijs bij het maken van losse facturen aan cliënten of instellingen.
 • Mollie Payments: De QR-code voor het betalen via iDeal werd niet weergegeven op de geprinte facturen.

30-4-2024

 • Het videobellen in James resulteerde in een wit scherm, er kwam geen verbinding tot stand.
 • Het opslaan van de algemene medewerkersgegevens kon je James sessie vast laten lopen.

02-05-2024 (2.9.22-HF1)

 • Eenmaal een ‘Consult type’ te hebben geselecteerd in een afspraaktype kon je dit niet terug aanpassen.
 • Voor praktijken die deel uitmaken van een zorgcentrum werden facturen soms niet weergegeven in hun facturenoverzicht, maar wél in het facturenoverzicht van de praktijk die de cliënt origineel had aangemaakt.
 • Bij sommige podotherapiepraktijken konden geen nieuwe zorgprofielconsulten worden gemaakt.
 • Praktijken die de Arubaanse Florijn hanteren konden geen nieuwe prestatie toevoegen aan hun tarieflijsten.
 • Bij het maken van een patiëntafspraak werkte de knoppen ‘>’ niet. Deze knoppen staan onder het voorstellen overzicht.
 • Met de toevoeging van de nieuwe knop ‘Preview’ aan het facturenoverzicht is het aantal knoppen toegenomen waardoor de knop ‘Verzamelfactuur’ soms wegvalt. Om dit te voorkomen hebben we de beschrijving van een paar andere knoppen ingekort: Voeg factuur cliënt toe > Factuur cliënt & Voeg factuur instelling toe > Factuur instelling.
 • Bij het opstellen van een e-mail m.b.v. een mail-sjabloon werden eventuele gegevens uit het dossier niet direct overgenomen, maar pas na het opnieuw selecteren van een mail-sjabloon of het dossier.
 • Het openen van een ‘afgewezen declaratie’ to-do voor een zorgprofiel vanuit het to-do overzicht gaf een algemene foutmelding.
 • Bij het indienen van een uit een afspraakbevestiging geopende vragenlijst met 2 of meer tabbladen ontving de cliënt een foutmelding.
 • Bij het toevoegen van een zorgverlener als verwijzer, bedrijfsarts of huisarts kwam het voor dat de meest recente gegevens vanuit Zorgmail werden genegeerd indien de betreffende verwijzer al in het (offline) adresboek van James stond.

Heb je vragen? Mail dan naar [email protected] 

Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!
Reactie plaatsen