Release notes 26 april 2023

Release notes 26 april 2023

Release notes 26 April 2023

26 april hebben wij een update uitgevoerd met enkele nieuwe functies, maar vooral veel kleine verbeteringen.

Nieuw

Agendaroosters optioneel

Vanaf nu is het mogelijk om afspraken in de agenda te maken zonder actief rooster (wit blok). Het voordeel hiervan is dat je niet meer iedere twee jaar nieuwe roosters hoeft aan te maken, of, als je dit vergeet, er tegenaan loopt dat je ineens geen agenda afspraken meer kunt inplannen.

Deze optie hebben wij om deze reden voor alle praktijken aangezet, behalve als je gebruik maakt van ons afsprakenbureau Call Care. In dat geval zijn roosters verplicht.
Je vindt deze instelling onder Praktijk > Voorkeuren, bovenaan de pagina. Het is een vinkje ‘Roosters optioneel’. Door dit vinkje uit te zetten maak je actieve roosters weer verplicht voor het maken van een afspraak.

Werk je met het patiëntportaal of afsprakenportaal, dan worden je roosters nog steeds gebruikt om te bepalen wanneer je patiënten online een afspraak mogen inplannen. Hierin verandert dus niets.
De optie ‘Roosters optioneel’ is alleen van toepassing op de behandelaar die in James werkt, niet op de patiënten die online inplannen.

Infomedics – e-mailadres patiënt meesturen in declaratie

Je kunt het e-mailadres van een patiënt automatisch laten meezenden in een Infomedics declaratie, zodat Infomedics de patiënt zijn factuur kan mailen. Dit scheelt je kosten!
De instelling hiervoor vind je onder Praktijk > Algemeen bij de optie ‘Factoring facturen primair per e-mail’.
Voortaan kan op patiëntniveau van deze praktijksetting afgeweken worden.
In de patiëntenkaart kun je vanaf nu, als je werkt met Infomedics, in de ‘Verstuur mails’ dropdown meer opties kiezen:

 1. Nee  -  Er worden géén afspraakbevestigingen of -herinneringen gestuurd, én het e-mailadres gaat niet mee in een Infomedics declaratie.
 2. Ja (Nederlands)  - Er worden zowel afspraakbevestigingen en -herinneringen gestuurd, én het e-mailadres van de patiënt gaat mee in een Infomedics declaratie. De afspraakmailtjes zijn in het Nederlands.
 3. Ja (Engels)  - Er worden zowel afspraakbevestigingen en -herinneringen gestuurd, én het e-mailadres van de patiënt gaat mee in een Infomedics declaratie. De afspraakmailtjes zijn in het Engels.
 4. Alleen afspraken (Nederlands) - Alleen afspraakbevestigingen en -herinneringen worden gestuurd. Deze e-mails zijn in het Nederlands. Het e-mailadres van de patiënt gaat niét mee in een eventuele Infomedics declaratie.
 5. Alleen afspraken (Engels) - Alleen afspraakbevestigingen en -herinneringen worden gestuurd. Deze e-mails zijn in het Engels. Het e-mailadres van de patiënt gaat niét mee in een eventuele Infomedics declaratie.
 6. Alleen facturen  (Nederlands) - De patiënt ontvangt géén afspraakbevestigingen of -herinneringen. Wel wordt het e-mailadres meegestuurd in een eventuele Infomedics declaratie, zodat Infomedics de factuur kan mailen.

Let op:

 1. Met ‘Facturen’ worden hier alléén Infomedics facturen bedoeld. Je eigen facturen kun je te allen tijde mailen naar je patiënt.
 2. De taal die genoemd wordt, heeft alléén betrekking op de e-mails van de afspraakbevestiging en -herinnering. Niét op de taal waarin Infomedics de factuur stuurt, dit is namelijk altijd Nederlands.

Dossiertoegang

Standaard konden de rollen ‘Assistentes’ en ‘Administratie’ niet bij dossiers en documenten. Via Praktijk > Gebruikersgroepen kun je nu instellen of een gebruikersgroep de dossiers en/of documenten mag openen.

Kleine verbeteringen

Dagjournaal

 • Via rechter muisknop op afspraak > 'Dagjournaal’ wordt voortaan het dagjournaal geopend dat aan een afspraak is gekoppeld. Voorheen werd altijd een nieuw dagjournaal geopend. Ook als er al een dagjournaal was gekoppeld.
 • Via rechter muisknop op afspraak > 'Dagjournaal' is het niet meer mogelijk om de datum aan te passen. Dit zorgde voor meerdere ongewenste situaties. De datum van de afspraak en de datum van het dagjournaal komen nu altijd overeen. Daarnaast werden op deze manier ook dubbele consulten aangemaakt.
 • Je kunt vanaf nu zelf bepalen wie de behandelaar op het dagjournaal moeten worden; de behandelaar in wiens agenda de afspraak staat,  óf de behandelaar die het dagjournaal aanmaakt.
 • Standaard staat de instelling op optie 2; ‘Ingelogde medewerker’. Dat is dezelfde werking als voor de update. Je vindt deze instelling onder Praktijk > Voorkeuren > Dagjournaal.

Agenda

 • In de agenda kan een interval worden gekozen van 25 minuten. Voorheen werkte dat niet goed met elke gewenste starttijd. Dat probleem is nu verholpen en via Praktijk > Voorkeuren kan de gewenste starttijd van de agenda alsnog worden ingevuld.
 • Als roosters zijn verlopen dan krijg je hier voortaan een melding van, bij het maken van een afspraak.
 • In afspraakbevestigingen wordt voortaan ook informatie over een eventuele herhaling weergegeven.
 • Het lijstje ‘Locaties’ in de agenda afspraak staat nu op alfabetische volgorde.
 • Als bij het inplannen van een reeks patiëntafspraken een overlap was met een algemene afspraak, dan wordt de algemene afspraak niet meer verwijderd.

Portaal

 • In het afsprakenportaal worden vanaf nu alleen locaties en medewerkers getoond waarvoor een actief rooster is.
 • In het afsprakenportaal werden onterecht voorstellen gegeven als op het betreffende tijdstip al een afspraak op een andere locatie stond.
 • Op de patiëntenkaart staat linksonder, als je het patiëntportaal gebruikt, de knop ‘Inloggegevens opnieuw versturen’. Deze knop heette altijd zo. Nu heet de knop anders (inloggegevens versturen) als de patiënt nog niet eerder inloggegevens heeft ontvangen.

Oproepen

 • Het scherm Home > Oproepen is vernieuwd. In deze tabellen kan ook makkelijker worden gefilterd, bijvoorbeeld op oproepen die in een bepaalde periode zijn verstuurd.
 • De link in oproepen die per mail gestuurd worden, waarmee een patiënt online een afspraak kan maken, komt nu automatisch uit op het afsprakenscherm in plaats van op de NAW gegevens van de patiënt.

Declaratieverwerking

 • Het scherm dat te zien is bij het openen van een declaratie is verbeterd. Zo zijn de knoppen in een logischere volgorde gezet (links ‘openen/bekijken’, rechts ‘doen’) en is het retourinformatie scherm rustiger en overzichtelijker gemaakt.

Verwijzer

 • Bij het handmatig toevoegen van een verwijzer is het veld ‘Naam instelling’ en ‘Woonplaats’ vanaf nu verplicht. Zonder deze velden is het terugvinden van de verwijzer namelijk lastig.
 • De kolom ‘Achternaam’ die zichtbaar wordt bij het zoeken naar huisartsen en verwijzers is breder gemaakt waardoor de namen makkelijker leesbaar zijn.

Algemeen

 • De optie ‘Toon factuurachtergrond’ onder Praktijk > Algemeen is verbeterd, zodat je in één keer de afbeelding kunt zien.
 • Het veld ‘Instelling’ is toegevoegd aan de dossierexport.
 • Home > E-mail-logging is vanaf nu ook inzichtelijk voor behandelaren. Voorheen was dit alleen inzichtelijk voor ‘Super users’.
 • Als je gebruik maakt van de koppeling met Mollie dan wordt voortaan ook een betaallink weergegeven op de facturen.
 • PREMS (QDNA, Qualiview etc.): Het is vanaf nu mogelijk om alle regels in één keer te selecteren en aan te bieden.

ZPM (GGZ)

 • Op het zorgtraject is bij verwijstype 3 de verwijzing niet meer verplicht.
 • Het zorglabel op een zorgtraject kan vanaf nu worden weggehaald.
 • Op het zorgtraject kunnen voortaan alleen beroepen worden geselecteerd die beschikbaar zijn bij de regiebehandelaar.

Opgelost

Facturen

 • Facturen die zijn gekoppeld aan een prestatie met de eenheid ‘minuten’ kregen een verkeerd bedrag nadat de factuur werd aangepast.
 • Op facturen die zijn gekoppeld aan een prestatie met de eenheid ‘minuten’ werd het btw tarief berekend op basis van het uurtarief i.p.v. het daadwerkelijk aantal minuten.
 • Het bedrag op facturen was niet goed uitgelijnd.
 • Als je bij Financieel > Facturen het filter ‘Betaald’ op ‘Nee’ zet dan kreeg je niet alle facturen te zien die die betaald zijn.
 • Fysiotherapie: Bij het genereren van declaraties werd gekeken naar de fysiovergoeding van het vorige jaar. Dit leverde soms onterecht een factuur op.

Dossiers

 • Als dossieronderdelen via het + icoon werden toegevoegd aan een bestaand tabblad dan ging dat soms niet goed.
 • Tabbladen in dossiers hielden soms een rode kleur nadat alle verplichte velden waren ingevuld.

Agenda

 • Afspraken naast een 'Algemene afspraak' konden niet worden gemarkeerd als No-show.
 • Locatie-informatie (Praktijk > Locaties > Open) kon soms niet worden aangepast.
 • De locatie in het afsprakenoverzicht van een patiënt klopte niet als deze was aangepast op de afspraak.

Patiëntenkaart

 • Locaties met de status ‘geannuleerd’ waren zichtbaar op de patiëntenkaart én op het consult.
 • Bij het wijzigen van een locatie stonden er geen waarden in de dropdown ‘Zorgtraject’.
 • Verzekeringen met een einddatum konden niet worden geselecteerd op het zorgtraject.
 • Als een patiënt meerdere pagina’s met verzekeringen heeft (Patiënt > Verzekeringen) dan was het niet mogelijk om door de pagina’s te bladeren.
 • Voor klanten op Bonaire: Cedula is aangepast naar Sedula in de dropdown ‘ID type’ op de patiëntenkaart.

Overig

 • Afbeeldingen in e-mails worden weer normaal weergegeven. Deze werden meegestuurd als bijlage.
 • Zorgcentrum: Bij het wisselen van tabbladen werd de dropdown ‘Praktijk’ leeggemaakt in de agenda. Dit is opgelost.
 • De CSI switch, met name de optie ‘Bij het begin van een nieuw jaar’, werkte niet goed. Dit is nu opgelost.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze release, kun je deze mailen naar support@james-software.nl.

Met vriendelijke groet,

Team James


Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!
Reactie plaatsen