28 oktober 2021 
7 min. leestijd

Release notes 28 oktober 2021

Release notes 28 oktober 2021

28 oktober voeren wij tussen 22:00 en 23:00 een update uit. Lees deze aandachtig door!

In deze update worden een aantal nieuwe functies en diverse verbeteringen beschikbaar gesteld. Een verbetering die wij eruit lichten is de introductie van de nieuwe “grids” in het linker menu Dossiers van de patiënt. Daarnaast hebben we het nodige gewijzigd en vernieuwd in het patiëntportaal.

Nieuw

Meldingen
Tot dit moment werden updates vaak alleen aangekondigd via de inlogpagina. Dit bericht kon makkelijk over het hoofd worden gezien als u was ingelogd. Vanaf nu kunnen wij meldingen toevoegen binnen James. Updates, onderhoud of eventuele storingen zullen wij voortaan op deze manier aankondigen. Zodra wij een melding hebben toegevoegd krijgt u rechtsboven in James een geel uitroepteken te zien. Onder dit uitroepteken staat de melding en zodra wij de melding verwijderen is het uitroepteken bij u weer weg.

Instellingen op de patiëntenkaart
Het is nu mogelijk om op een patiëntenkaart meerdere instellingen te koppelen. Voorheen kon slechts één instelling worden gekoppeld. Daarnaast kan aan een instelling (Praktijk>Verzekeraars) nu ook een regio worden gekoppeld. Wanneer u een instelling zoekt dan kan nu ook worden gezocht op de regio.
Daarnaast is het instellingenveld een drop-down geworden. Zodoende hoeft u niet per se te zoeken op de naam van een instelling maar kan deze ook rechtstreeks in de drop-down worden geselecteerd.

Aanpassingen UK 
Verschillende praktijken hebben bij ons aangegeven dat ze afspraakbevestigingen en herinneringen ook graag in het Engels willen versturen. Er is nu een optie toegevoegd onder Praktijk > Voorkeuren waarin de standaardtaal voor bevestigingen en herinneringen kan worden ingesteld. Standaard staat deze op Nederlands.
Deze instelling wordt vervolgens op de patiëntenkaart gebruikt in de drop-down ‘Verstuur mails’. Voorheen hadden we hier de opties ‘Ja’ en ‘Nee’. Vanaf nu zijn dat de opties: ‘Ja (Nederlands)’, ‘Ja (Engels)’ en ‘Nee’.
Daarnaast is de datum weergave in James aangepast naar het Europese format.

Verbeteringen

Patiëntenkaart > linker menu > Dossiers
We willen in James de tabellen (grids) geleidelijk aan vervangen door nieuwe meer moderne tabellen. De tabellen bieden voor zover van toepassing de mogelijkheid om naar beneden te scrollen in een lijst (endless scrolling), in lijn gegevens te wijzigen, de volgorde van kolommen aan te passen en beschikt over verbeterde filteropties.  Voor de ‘MDR’ functionaliteit maken we al gebruik van deze nieuwe tabellen.

Met deze update hebben we het linker menu ‘Dossiers’ een nieuw jasje gegeven. 

dossiers

 • De tabellen zijn iets groter geworden en datzelfde geldt voor de lettergrootte. 
 • Automatische selectie. De bovenste regel van een tabel is voortaan automatisch geselecteerd. Het dossier kan direct worden geopend met de Open knop zonder dat u de regel moet ‘aanvinken’.
 • Voor de regels staan geen selectievakjes meer. U selecteert een regel door erop te klikken. Geselecteerde regels krijgen de gebruikelijke blauwe kleur.
 • Met deze tabellen is het niet langer nodig te werken met pagina’s. U kunt nu bijvoorbeeld 20 documenten hebben bij een patiënt en deze staan allemaal onder elkaar. De documenten zijn te bereiken door naar beneden te blijven scrollen.
 • (nog niet beschikbaar) Een ander voordeel is de mogelijk om in lijn regels aan te passen. De toelichting van een document kan bijvoorbeeld worden aangepast zonder het document daadwerkelijk te openen. Deze functionaliteit komt in de volgende update beschikbaar.

Nabetaling
Op de tarieflijst kan worden ingesteld of het interne- of contractuele tarief gebruikt moet worden wanneer een declaratieregel wordt omgezet naar een factuur. De nabetalingsknop bij de declaratie hield rekening met deze instelling. Vanaf nu wordt altijd rekening gehouden met het aangeboden bedrag

Afspraken in het patiëntportaal
In het portaal kunnen patiënten hun afspraken inzien. Wij hebben regelmatig de vraag gekeken of de duur van de afspraak hier verborgen kon worden. Deze wens is doorgevoerd. 

MDR labels
Vanaf nu kunnen meerdere MDR-labels tegelijk worden geprint.

Postcodedatabase
Voorheen werd de postcodedatabase eens in de zoveel tijd bijgewerkt naar de meest recente versie. Vanaf nu hebben wij een koppeling met de postcodedatabase waardoor deze altijd up-to-date is.

Tarieven aanpassen op het consult
Gebruikers met de rechten ‘Behandelaar’ konden het tarief van een declaratieregel op het consult niet aanpassen. Dit was alleen mogelijk voor ‘Super users’. Vanaf nu kunnen behandelaren ook zelf het tarief van een declaratieregel wijzigen. Dit kan op het consult, ter hoogte van de declaratieregel, met de knop ‘Wijzig’.

Dossier – tabblad toevoegen via de ‘+’
In bepaalde situaties werden de velden van een tabblad in de verkeerde volgorde toegevoegd. Dit probleem is verholpen. 

Verwijzingen met terugwerkende kracht
Als u, na het aanmaken van het consult, bent vergeten om een verwijzing toe te voegen dan wordt de verwijzing vanaf nu weer automatisch gekoppeld als de verwijzing alsnog via het zorgtraject, of het kopje ‘documenten’, wordt toegevoegd.

Twinfield koppeling
Als u gebruik maakt van de koppeling met Twinfield dan wordt nu het factuurnummer gesynchroniseerd naar het factuurnummerveld in het memoriaal bij de betalingscondities pin en contant.

Voorvertoning ‘Documenten’
Sinds kort is het mogelijk om Word bestanden en PDF bestanden onder het kopje ‘Documenten’ rechtstreeks te openen in James zodat u deze niet lokaal op uw computer krijgt. Het is nu ook mogelijk om filmpjes en geluidsfragmenten direct af te spelen vanuit James.

Vergrootglas (rechtsboven in James)
Onlangs hebben wij het mogelijk gemaakt om via het linker veld ‘Zoek patiënt’ te kunnen zoeken op telefoonnummer. Na deze verbetering hebben wij van gebruikers te horen gekregen dat dit vaak meerdere zoekresultaten opleverde omdat delen van telefoonnummers overeenkwamen met het patiëntnummer.

We hebben nu een extra veld geïntroduceerd bij het vergrootglas. Het middelste zoekveld is nu bedoeld voor het zoeken op telefoonnummer. Terwijl u het telefoonnummer intypt zoekt James naar resultaten en toont deze direct. Het is hiermee ook mogelijk geworden om te zoeken op het telefoonnummer van de contactpersoon! Daarnaast is het vanaf nu is het ook mogelijk om via het vergrootglas direct een (los) dagjournaal aan te maken.
Daarnaast kregen wij de vraag of het patiëntnummer kon worden getoond in het zoekresultaat, deze verbetering is ook doorgevoerd.

Veranderingen rondom het portaal

Nieuw - Acties

Het is vanaf nu mogelijk om ‘Acties’ uit te zetten richting de patiënt. Hieronder worden de opties opgesomd. Binnenkort stellen wij ook een filmpje beschikbaar dat specifiek over dit onderwerp gaat.

 • Praktijk > Bibliotheek: Dit is een nieuw menu waarmee u nieuwe documenten kan toevoegen aan uw James omgeving. Een voorbeeld hiervan is een behandelovereenkomst of huiswerkopdracht. Let op: Het betreft hier geen tekstsjablonen.
  Zodra een document is toegevoegd kan er ook een toelichting worden ingevuld. Deze toelichting zal standaard worden gebruikt bij de ‘Actie’.
 • Patiënt > Dossiers > Acties: ‘Acties’ is een nieuw onderdeel van het menu ‘Dossiers’. Met de knop ‘Voeg toe’ wordt een scherm geopend waarin acties uitgezet kunnen worden.
  • In dit scherm kunnen documenten worden gekozen die zijn toegevoegd aan de bibliotheek. Het is daarnaast ook mogelijk om hier zelf een document te importeren. Nadat een document is toegevoegd met de ‘voeg toe’ knop krijgt u een toelichting veld te zien. Indien in de bibliotheek een toelichting is ingevuld dan wordt deze hier automatisch overgenomen. Het aanpassen van de toelichting is eventueel mogelijk.
  • Na het toevoegen van een document is het mogelijk om direct nog een actie toe te voegen (knop “Voeg toe’), hiervoor hoeft u niet eerst het scherm te sluiten.
  • Een actie uitzetten zonder gekoppeld document is eventueel ook mogelijk. Hiervoor kiest u bij het veld ‘Type actie’ voor ‘Actie zonder document’.
 • Patiëntportaal: in het portaal is het menu ‘Acties’ toegevoegd. Nadat de behandelaar een actie heeft uitgezet wordt deze direct in het portaal zichtbaar. De patiënt kan vervolgens het volgende doen met de openstaande actie:
  • Indien het een Word document betreft kan de patiënt deze vanuit het portaal rechtstreeks in Word openen, net zoals dit met rapporten mogelijk is. De patiënt kan zodoende het Word bestand verder aanvullen.
  • De patiënt kan het toegevoegde bestand downloaden.
  • De patiënt kan een document koppelen aan een actie. Zodra dit gebeurt wordt het document toegevoegd aan de documenten van de cliënt en kunt u (als behandelaar) vervolgens zien aan welke actie dit document is gekoppeld.
  • De patiënt heeft een eigen toelichtingsveld per actie. Dit veld is voor u terug te zien in het actieoverzicht van de patiënt.
  • De patiënt kan de status van een actie aanpassen. Mogelijkheden zijn ‘Ermee bezig’, ‘Afgerond’ en ‘Heropend’.

Wij zullen deze functionaliteit de komende tijd nog uitbreiden. Zo komt er voor de behandelaar onder ‘Home’ een nieuw linker menu met de naam ‘Acties’. Via dit menu kan bijvoorbeeld over alle patiënten heen worden gezocht naar openstaande acties. 

Nieuw – afspraken mobielvriendelijk 
In het patiëntportaal is het afsprakenoverzicht en het maken van afspraken volledig mobielvriendelijk gemaakt.
In het portaal konden patiënten altijd al hun afspraken inzien. Wij hebben regelmatig de vraag gekregen of de duur van de afspraak verborgen kon worden. Deze wens is doorgevoerd.
Ook is de knop ‘Nieuwe afspraak’ voor een patiënt niet langer zichtbaar als bij Praktijk > Afspraaktypes > Open nergens het vinkje ‘Portaal’ aanstaat.

Nieuw – Portaal met ouderlijk gezag
Tijdens het registratieproces kan gekozen worden voor ‘ouderlijk gezag’. Hier staat vervolgens een begeleidende tekst bij die niet altijd aansluit bij hetgeen dat de praktijk zou willen. Het is vanaf nu mogelijk om de begeleidende tekst van het ouderlijk gezag aan te passen onder Praktijk > Algemeen.

Algemene voorwaarden
Onder Praktijk > Algemeen kan een rechtstreekse link naar uw algemene voorwaarden worden ingevuld. Indien u hiervoor kiest dan moet de patiënt, tijdens de registratie, akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

Registratie knop uitzetten
Onder Praktijk > Algemeen is het vanaf nu mogelijk om de registratieknop van uw portaal te verbergen. Zodoende kunnen patiënten wel inloggen maar zichzelf niet registreren.

Logo verwijderen uit portaal
Via Praktijk > Algemeen kan een logo worden gekoppeld aan het portaal. Dit logo kon echter niet verwijderd worden, dat is nu opgelost.

Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!