29 december 2021 
3 min. leestijd

Release notes 29 december 2021

Release notes 29 december 2021

Update 29 december

Vanavond voeren wij tussen 22:30 en 00:00 een update uit. James is dan een tijdje uit de lucht.
Met deze update introduceren wij een vernieuwd dagjournaal- en PREM-, en contactpersonenscherm. Ook wordt het Zorgprestatiemodel voor psychologiepraktijken beschikbaar gesteld.

James gebruikers voor wie het Zorgprestatiemodel relevant is hebben hier een aparte mail over gekregen.

Dagjournaal

Het dagjournaal is vernieuwd! Vanaf nu is het mogelijk om tekst in het dagjournaal van opmaak te voorzien en ook is het mogelijk om prestaties toe te voegen aan het dagjournaal.

Dagjournaal

Gekoppelde afspraaktypes

Indien u afspraaktypes gebruikt die gekoppeld zijn aan een prestatie dan krijgt u de gekoppelde prestatie direct op het dagjournaal te zien. Het is eventueel mogelijk om de geselecteerde prestatie aan te passen of een nieuwe prestatie toe te voegen met de knop [Prestaties].

In het geval dat de prestatie een aantal (minuten) nodig heeft dan kan dit ook direct op het dagjournaal worden ingevuld. Bijvoorbeeld ergotherapeuten hoeven daarom niet meer per se het consult te openen voor de minutenregistratie.

Indien het consult niet kan worden aangemaakt vanuit het dagjournaal, omdat bijvoorbeeld de diagnosecodes nog onbekend zijn, wordt u automatisch doorverwezen naar het consult zodat deze compleet gemaakt kan worden.

Afspraaktypes zonder gekoppelde prestatie

Bij het openen van het dagjournaal staat er standaard geen prestatie geselecteerd. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt door podotherapeuten die werken met ‘Consult klein’, ‘Consult middel’ en ‘Consult groot’. Met de knop ‘Prestaties’ kan een prestatie direct worden toegevoegd aan het dagjournaal zodat dit niet meer op het consult hoeft. Ook in dit geval is het mogelijk om meerdere prestaties toe te voegen aan het dagjournaal.

Prems

Voor Qualiview, QDNA en Mediquest is het scherm vernieuwd. De tabellen ‘Aan te bieden’ en ‘Niet mogelijk om aan te bieden’ zijn samengevoegd in één tabel. Standaard krijgt u alleen patiënten te zien die aangeboden kunnen worden. In de kolom ‘Voldoet’ kunt u het filter aanpassen zodat ook patiënten worden weergegeven die niet aangeboden kunnen worden.

Prems

Niet aan te bieden regels
Indien een patiënt niet aangeboden kan worden, kan in de kolom ‘Voldoet’ op de waarde ‘Nee’ worden geklikt. Er wordt dan een pop-up weergegeven waarin wordt aangegeven waarom iemand niet aangeboden kan worden.
Nadat u ervoor heeft gezorgd dat een patiënt wel aangeboden kan worden, bijvoorbeeld door de ‘Reden einde zorg’ in te vullen, kunt u de patiënt in het overzicht selecteren en klikken op ‘Vernieuw’. Hiermee wordt gecontroleerd of de patiënt nu wel aangeboden kan worden.

‘Niet mogelijk om aan te bieden’ regels toch aanbieden.
Is een patiënt volgens James niet aan te bieden maar volgens uzelf wel? Dan kan deze patiënt vanaf nu toch worden aangeboden. Voor gebruikers van QDNA was dit al mogelijk.
James heeft afgelopen jaar een probleem gehad waardoor patiënten die wel aan de voorwaarden voldeden niet aangeboden konden worden. Praktijken bij wie dit het geval was zijn hier van op de hoogte en kunnen deze patiënten nu alsnog aanbieden.

Genereren in de nacht
Als u voorheen op de patiëntenkaart het ‘Akkoord' vinkje aanzette dan kwam de patiënt er direct bij te staan in het PREM-scherm onder Home. Vanaf nu zal dit scherm elk nacht worden gegenereerd, dit komt de snelheid ten goede.

Contactpersonen

Ook het contactpersonenscherm is vernieuwd. Voorheen konden maximaal 2 contactpersonen aan een patiënt worden gekoppeld, vanaf nu is het een onbeperkt aantal.

Met de knop [Nieuw] kan een nieuw contact worden toegevoegd. Toegevoegde contacten komen vervolgens allemaal onder elkaar te staan.

Contactpersonen


Naast het veld ‘Opmerkingen’ zijn er geen nieuwe invulvelden bijgekomen. Wel is het mogelijk om tijdens het toevoegen van contacten te zoeken naar een patiënt die al in uw bestand staat.

Rechts van het veld ‘cliëntrelatie’ kunt u zoeken op patiënten. Als u een patiënt selecteert dan worden de beschikbare velden, voor zover mogelijk, automatisch ingevuld.

Voorheen stond op de contactpersonenpagina het veld ‘Actief’ met daarbij de waarden ‘Ja’ en ‘Nee’. Na het selecteren van ‘Ja’ werd de factuur gericht aan de contactpersoon. Die veld is vervangen voor het vinkje ‘Debiteur’, rechtsboven op de kaart.

Overige punten

Het geslacht ‘Niet gespecificeerd’ is toegevoegd. Het betreft een officiële waarde die ook meegestuurd kan worden in declaraties.

Voor ergotherapeuten is de paramedische diagnosecode toegevoegd op facturen.

Het is een aantal keer gemeld dat factuurnummers werden overgeslagen. Dit gebeurde in een specifiek scenario en moet nu niet meer voorkomen.

Er is vanaf nu een koppeling met Mollie. Facturen kunnen worden voorzien van een QR-code en het is ook mogelijk om een betaallink toe te voegen aan gemailde facturen. Wij willen de koppeling op de productieomgeving testen om zeker te weten dat alles goed verloopt.

Volgende week zullen wij hierover een aparte mailing versturen inclusief een instructie om de koppeling op te zetten.

Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!