29 september 2021 
4 min. leestijd

Release notes 30 september 2021

Release notes 30 september 2021

Er zijn weer dingen verbeterd! Onderaan deze release notes vind je ook de vooruitblik op de rest van het jaar.

Opgelost!

 • Afbeeldingen in afspraakbevestigingen werden voorheen als bijlage meegestuurd. De afbeeldingen worden vanaf nu in de e-mail zelf weergegeven.
 • Bij het verslepen van een afspraak kreeg je soms een foutmelding.
 • Bij het uitvinken van een afspraaktype op het rooster kon een foutmelding optreden.
 • CSI codes worden nu weer juist weergegeven in de patiëntexport.
 • Instellingen/bedrijven waaraan minimaal 1 factuur is gekoppeld kunnen nu niet meer worden verwijderd.
 • Via ‘Boek consult’ vanuit de agenda kunnen consulten nu niet meer worden gekoppeld aan een verkeerd zorgtraject. Het onderliggende probleem wordt nog definitief verholpen.
 • De ‘Ruimte op polis’ werkte niet goed als je deze invulde als ‘Minuten’ of ‘Bedrag. De ruimte op de polis kan nu in minuten of een bedrag ingevuld worden. Let er in dat geval dan wel op dat in de tarieflijst de juist eenheid voor de ROP is gekozen.
 • Het opslaan van een eerste dagjournaal werkte niet altijd goed, dit is opgelost.

Verbeterd!

 • Bij facturen met het adresblok aan de rechterkant viel het adres buiten het venster van de vensterenvelop. Het adresblok is een stukje naar rechts verschoven.
 • Verbetering MDR(Wetgeving Medische Hulpmiddelen):
  • Het productienummer kan vanaf nu ook worden toegevoegd aan het volgnummer
  • Medewerkers kunnen via Praktijk > Voorkeuren vanaf nu worden verwijderd uit de dropdowns. U kunt ook zelf nieuwe behandelaren toevoegen aan deze dropdown.
  • Het vrije veld kan nu ook als dropdown worden ingesteld
  • > is vanaf nu beschikbaar als samenvoegveld. Zodoende kan de locatie bijvoorbeeld worden opgenomen in het zolenplan.
 • Zorgdomein: Er is een knop [Verwerkt] toegevoegd zodat u berichten handmatig op 'Verwerkt' kunt zetten. Dit doet u met verwijzingen die automatisch aan een bestaande patiënt worden gekoppeld.
 • Aan e-mailsjablonen kunnen nu ook plaatjes worden toegevoegd. Let op: Het betreft ‘reguliere mail’ en geen Zorgmail. Als u bijvoorbeeld handmatig afspraakbevestigingen stuurt met een sjabloon dan kan daar ook een logo aan worden toegevoegd.

Koppeling met Payt

Vanuit deze update hebben wij een koppeling met Payt (debiteurenbeheer platform). Alleen James gebruikers die gebruik maken van Exact Online of Twinfield kunnen gebruik maken van deze dienst.
Via het tabblad Praktijk > Online diensten > Voeg online dienst toe kan Payt worden geactiveerd. Het enige dat u hoeft te doen is het ‘Payt e-mailadres’ invullen en de ‘Soort dienstverlening’. Zo kan Payt bijvoorbeeld de facturen voorzien van een iDeal link zodat deze rechtstreeks vanuit de mail kan worden betaald.

Payt

Let op: Later dit jaar komt er ook een koppeling met Mollie om facturen makkelijker te laten betalen! Deze ontwikkeling staat hier los van, en is meer bedoeld als alternatief voor een factoring service.

Korting toevoegen op verzamelfactuur

Vanaf nu is het mogelijk korting ook direct op verzamelfacturen toe te voegen. Hiervoor kon dat alleen bij losse facturen.

Zorgtraject: BV of AV kiezen voor declaratie

In het zorgtraject kun je vanaf nu ook aangeven of de declaratie op de basisverzekering of de aanvullende verzekering moet gaan. Let op: Dit is alléén noodzakelijk als de aanvullende verzekering bij een ándere verzekeraar is!

Ruimte op de polis vooraf instellen

Vanaf deze update is het voor iedereen die de 'ruimte op polis' gebruikt mogelijk om vooraf de polis in te stellen. Bij Patiënten > verzekeringen is het kader ‘selecteer debiteur voor declaraties’ aangepast. Met de [Voeg toe] knop kan, na een geldige C.O.V., de ruimte worden ingesteld.
Bij Patiënten > verzekeringen is het kader ‘selecteer debiteur voor declaraties’ aangepast. Met de [Voeg toe] knop kan, na een geldige C.O.V., de ruimte worden ingesteld.

ROP

Met de ''Minimale ruimte op polis' kan worden aangegeven hoeveel ruimte er minimaal nodig is om een declaratieregel te maken. In bovenstaand voorbeeld heeft de patiënt een ruimte van 250 minuten. Als de patiënt een ruimte op polis van 15 of minder heeft, zal James een factuur maken in plaats van een declaratieregel. Normaal gesproken worden er pas facturen gemaakt als de ruimte 0 is.

Blik op de rest van dit jaar

In de resterende maanden van het jaar kunt u nog de nodige updates van ons verwachten. Deze updates zitten grotendeels al volgepland en daarom willen we alvast een aantal punten kort benoemen:

 • Voor psychologiepraktijken zijn we druk bezig met de implementatie van het Zorgprestatiemodel. We lopen op schema en zullen voor 01-01-2022 gereed zijn.
 • In december gaan we aan de slag met de implementatie van WlZ, WMO en jeugdwet. Dit zal in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar zijn.
 • De koppeling met Zorgdomein wordt uitgebreid zodat het versturen van berichten aan een arts/verwijzer ook mogelijk wordt.
 • Het patiëntenportaal zal verder mobielvriendelijk worden gemaakt.
 • Aan het patiëntportaal gaan we ook functionaliteiten toevoegen. Zo wordt het mogelijk om ‘acties’ uit te zetten richting de patiënt. De patiënt krijgt notificaties van openstaande acties. Hierover meer in onze volgende update.
 • Het linkermenu ‘Verzekeringen’ gaan we aanpassen naar ‘Samenvatting’. Hier vindt u een samenvatting over de patiënt en bepaalde acties kunnen hier direct worden uitgevoerd. voorbeelden zijn: verzekeringsgegevens, verwijzingen, actuele Ruimte op polis, oproepen, aantal consulten, MDR regels, aantal openstaande declaraties, aangemaakte facturen en meer! U kunt zelf bepalen wat in deze samenvatting wordt weergegeven.
 • MDR: Het wordt mogelijk om meerdere labels tegelijk te printen
 • Voor podotherapiepraktijken gaan we aan de slag met verschillende koppelingen. Denk hierbij aan voetscanners. Mogelijk heeft dit een langere doorlooptijd omdat het meerdere koppelingen betreft.
 • Er komt een locatieview beschikbaar in de agenda. De agenda-afspraken kunnen dan ook worden weergegeven op basis van een locatie in plaats van medewerkers.
 • Via het vergrootglas, rechtsboven in beeld, wordt het mogelijk om dagjournalen toe te voegen.
 • Het volledige dagjournaal scherm krijgt een nieuw, overzichtelijker, jasje met extra opties!
 • We zullen er geen misbruik van maken, maar wij kunnen jullie straks notificaties sturen in James! Dit zullen we met name gaan gebruiken om updates of storingen door te geven. Het is dan niet meer nodig om de inlogpagina te controleren op meldingen.
 • Er komt een koppeling met iDeal en hiervoor gaan we gebruik maken van de dienst ‘Mollie’. Indien u uw facturen per mail verstuurt zal de patiënt middels een linkje in de betreffende e-mail direct kunnen afrekenen.

Heeft u een vraag over deze releasenotes? Mail ons!

Met vriendelijke groet,

James Support

Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!