17 augustus 2023 
5 min. leestijd

Releasenotes 11 augustus 2023

Releasenotes 11 augustus 2023

Tekstsjablonen overzicht aangepast

Onder Praktijk > Tekstsjablonen is het overzicht en aanmaken van nieuwe tekstsjablonen nu veel overzichtelijker. De drie knoppen om nieuwe tekstsjablonen aan te maken, zijn vervangen door de optie om een Mailsjabloon of Wordsjabloon aan te maken. Het is op deze manier makkelijker werken met alle verschillende opties in de tekstsjablonen.
Ook worden nu alleen nog de automatisch codes getoond om toe te voegen, die ook écht bruikbaar zijn in het sjabloontype dat je aan het maken of bewerken bent.

Systeem tekstsjablonen nu bewerkbaar

Onder Praktijk > Tekstsjablonen zijn nu ‘Systeem mailsjablonen’ beschikbaar. Tekstsjablonen als de e-mail bij de factuur en de afspraakbevestiging naar de patiënt zijn nu volledig aanpasbaar.
Foutje gemaakt? Met de knop ‘Terugzetten’ herstel je jouw aangepast systeemsjabloon weer naar het standaard sjabloon.

Uitbreiding dagjournaalfuncties

Knoppen die beschikbaar zijn in de algemene patiëntgegevens, zoals Voice Buddy, Physitrack e.d., zijn nu ook beschikbaar vanaf het dagjournaal.
Ook kun je nu kolommen toevoegen in je dagjournaaloverzicht, zoals prestatie en aantal. Dit werkt op dezelfde manier als de kolommen in het patiëntenoverzicht.
Een enter in het dagjournaal wordt nu weergegeven als één witregel in plaats van twee, hierdoor past meer van je verhaal in beeld.

Tot slot kun je de aantallen bij een prestatie in een dagjournaal (minuten, of stuks) niét meer aanpassen zodra de bijbehorende (verzamel)factuur is geprint, of de declaratie is geaccepteerd.

Opgelost: Afspraakportaal crash door vertaalfunctie

Als je met je mobiel een afspraak wilde maken in het afspraakportaal, en de automatische vertaalfunctie in de browser stond aan (standaard bij Samsung telefoons) crashte het portaal bij het kiezen van een afspraaktijd. Dit is opgelost.

Oproepenoverzicht verbeterd

De geboortedatum van de patiënt en de datum van de laatste afspraak zijn als kolommen toegevoegd in het oproepen overzicht onder Home > Oproepen.

(Deels) afgekeurde declaraties omzetten naar een factoring bestand

Op dit moment is nog niet zeker dat dit ticket meegaat in deze update!
Declaratieregels die (deels) zijn afgekeurd kunnen vanaf nu met de knop ‘Factoring’, die in de declaratie staat, worden omgezet naar factoringbestanden (Infomedics). Dit geeft de mogelijkheid om eerst zelf te declareren via Vecozo en het eventuele restbedrag te factureren via de factoringservice.

Restbedrag factuur

Als je een (deels) afgekeurde declaratieregel factureert dan komt voortaan op de factuur te staan dat het een restbedrag betreft en dat een bepaald deel al is vergoed door de verzekeraar.

Zorgcentrum

Als je met meerdere praktijk in een zorgcentrumconstructie zit, zodat je onderling patiënten en dossiers kunt delen, zijn de volgende twee aanpassingen van belang:
- Behandelaars van andere praktijken kunnen jouw gedeelde behandeldossiers weer openen.
- Je kunt niet meer bij een bestaande patiënt de toegewezen praktijk wijzigen, dit veroorzaakte foutmeldingen.

 Opgelost

 • Commentaarregels bij een consult werden niet altijd toegevoegd in de declaratie als het consult via het dagjournaal was aangemaakt.
 • Bij het exporteren van facturen bij Financieel > Export was de einddatum een TOT datum voor de declaraties en een T/M datum voor de gewone facturen. Dit is nu allebei een t/m datum.
 • Aan facturen met betaalconditie ‘Pin’ of ‘Contant’ wordt geen betaallink naar Mollie meer toevoegd.
 • Soms kreeg je onterecht een melding bij het aanmaken van een nieuw rooster, dat deze zou overlappen met een bestaand rooster, terwijl er geen ander rooster was. Dit had te maken met verwijderde roosters en is verholpen.
 • Soms werd bij ‘ruimte op de polis’ 0 tóch een declaratieregel aangemaakt, dit is nu gewoon een factuurregel.
 • De contactpersoon pagina kon crashen als je achteraf de relatie met de cliënt weer op –selecteer—zette (dus geen relatie gekozen). Dit is opgelost door er in dit geval altijd ‘Onbekend’ van te maken.
 • De patiënt kon vanuit het patiëntportaal de eigen afspraak niet verwijderen. Er werd wel een no show afspraak aangemaakt, maar de oorspronkelijke afspraak bleef ook staan.
 • Het was soms niet mogelijk, als je met je mobiel in James zat, een document via de agenda toe te voegen. Hier zijn verbeteringen in doorgevoerd.
 • De samenvatting van het dossier onderaan een dagjournaal was niet zichtbaar voor behandelaars met beperkte rechten. Dit is nu wel weer zichtbaar voor hen.
 • Documenten met bepaalde tekens in de titel konden ervoor zorgen dat je de inhoud van het dossierscherm niet meer kon zien, je zag alleen een foutmelding. Dit is opgelost.
 • In het geval van ZPM werkte de ‘standaard debiteur’ functionaliteit onder Praktijk>Voorkeuren niet. Dit is opgelost.

Kleine maar fijne verbeteringen

 • De betaalconditie ‘binnen 7 dagen overmaken’ is toegevoegd.
 • Op de zorgprofiel export wordt nu ook de huisarts van de patiënt getoond.
 • Een behandeldossier van een patiënt kan nu ook verwijderd worden als er consulten aan gekoppeld zijn. Alleen als er een oproep aan is gekoppeld is verwijderen nog niet mogelijk, maar dit wordt in de toekomst nog aangepast.
 • Ook bij een ZPM zorgtraject kan vanaf nu een specifieke verzekeraar als debiteur worden gekozen, voor de situatie dat iemand bij twee verschillende verzekeraars zit.
 • Er wordt bij het zoeken van een arts of verwijzer in de patiëntenkaart door een AGB-code in te vullen, géén suggestie meer getoond op een déél van de AGB-code. In plaats daarvan zie je dat er voor de AGB code die je hebt ingetoetst geen matchende zorgverleners zijn. Door het tonen van een match op een deel van de AGB code, leek soms onterecht alsof de gezochte arts wél in het systeem stond.
 • Als een e-mailadres niet helemaal juist was ingevuld (bijvoorbeeld .n op het einde in plaats van .nl) kon dit een probleem geven met de boekhoudkoppeling. Er is nu een betere validatie van het e-mailadres ingebouwd.
 • Je kon al van een contactpersoon een debiteur maken. In plaats van een vinkje, heb je hier vanaf nu de optie; ‘voor declaraties’, ‘voor facturen’ of ‘alle’. In het tweede geval wordt niét geprobeerd een COV-check te doen voor de contactpersoon.
 • Bij het mailen van een factuur naar de contactpersoon wordt voortaan ook gekeken naar het mailadres van de contactpersoon. Als deze niet is ingevuld krijg je een melding als je de factuur wilt e-mailen.
 • Een verstuurde vragenlijst kon pas opnieuw worden gemaild naar de klant als de ingevulde termijn (standaard 15 dagen) was verlopen. Dat kan nu direct, zolang de vragenlijst nog niet is ingevuld.
 • Spaties vóór een patiëntnaam, veroorzaakt door kopiëren en plakken van namen uit de e-mail, worden nu automatisch verwijderd door James. Anders kun je niet zoeken op de patiëntnaam.
 • Voor de professie ‘PMT’ is de cliëntstatus ‘Jeugdwet’ toegevoegd
 • Voor de professie ‘Cliëntondersteuners’ is de cliëntstatus ‘Werkvoorraad’ toegevoegd.Met deze status is het mogelijk om met minimale gegevens minuten te registreren.

15-08-2023 Update

De volgende problemen na de update zijn verholpen:

 • Afspraakherinneringen werden niet meer verstuurd. Dit is nu verholpen.
 • Oproepmails kunnen weer verstuurd worden
 • MDR labels kunnen weer geprint worden
 • Voor de cliëntondersteuners en mantelzorgmakelaars: Er kwam onterecht een melding dat er een concept consult aangemaakt was na het boeken van het consult. Dit is nu verholpen.
 • Bij het uploaden van een verwijzer kwam een foutmelding en kon je geen bestand uploaden. Dit is verholpen.
 • Bij de tekstsjablonen (zowel mail als Word) zijn wat fouten in de codes. Wij hebben hier een paar fouten van kunnen verbeteren. Mocht je na vandaag hier nog een fout in vinden, laat het ons weten.

16-08-2023 Update

De volgende problemen na de update zijn verholpen:

 • In de afspraakbevestigingen van Word stond HTML code in de tekst, dit is opgelost.
 • Er stond een Engelse aanhef in de afspraakbevestigingen, dit is nu weer in het Nederlands.
 • In sommige gevallen kwam er een error bij het versturen va een vragenlijst. Dit is nu verholpen.

Mocht je nog iets gevonden hebben dat niet goed werkt, mail dit dan door naar [email protected], dan gaan wij hier mee aan de slag.

Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!
Reactie plaatsen