03 april 2023 
5 min. leestijd

Releasenotes 3 april 2023 MDO

Releasenotes 3 april 2023 MDO

Release notes 31-03-2023

Nieuwe functionaliteit

Eigen To-do’s aanmaken

Het menu ‘To-do’ onder het tabblad ‘Home’ is vernieuwd. Naast het afhandelen van automatisch gegenereerde to-do’s is het nu ook mogelijk zelf To-do’s aan te maken met de knop ‘Voeg toe’.


Het To-do menu is nu ook beschikbaar via het oranje account icoon, rechtsboven in James.


In het To-Do overzicht staan de To-do’s tot 1 maand in de toekomst. Dit filter is eventueel aan te passen. In de nieuwe tabellen is een actief filter te herkennen aan het oranje filtericoon. In onderstaand voorbeeld staat er een actief filter op ‘Datum’ maar niet op ‘Vervaldatum’.


- To-do’s kunnen worden gekoppeld aan een categorie. Deze zijn toe te voegen via Praktijk>Voorkeuren, onderaan de pagina.
- To-do’s kunnen optioneel worden gekoppeld aan een vervaldatum. In het to-do overzicht is het mogelijk om hierop te filteren.
- To-do’s kunnen aan een patiënt en medewerker(s) worden gekoppeld.
- In het oranje icoontje komt een nummer te staan met het aantal To-do’s voor die dag.  Dit wordt bijgehouden per behandelaar. 

 

- Bij het openen van een patiënt verandert bovenstaande nummer. In dat geval worden alle To-do’s van de patiënt getoond, ongeacht de behandelaar. 

 

- Bij het toevoegen van een To-do vanuit de patiëntenkaart wordt de patiënt automatisch toegevoegd aan de To-do.Groepsafspraken (Psychologie)

Het is voor psychologiepraktijken vanaf nu mogelijk groepsafspraken te maken. Omdat deze functionaliteit veel impact heeft hebben wij ervoor gekozen  dit gefaseerd uit te rollen. We zullen de functionaliteit binnenkort ook beschikbaar stellen aan de andere beroepen.

Groepsafspraken voor psychologie werden, tot deze update,  op het consult geregistreerd door te klikken op ‘Overige prestatie’. Vervolgens kon de juiste prestatie uit de tarieflijst worden geselecteerd. Deze stap kan voortaan vanaf de groepsafspraak voor alle cliënten in één keer worden uitgevoerd.

Via Praktijk>Afspraaktypes > Voeg toe kunnen afspraaktypes voor groepsafspraken worden toegevoegd:  type ‘Groepsafspraak’ 


In de agenda kan met de rechtermuisknop worden geklikt op een gewenst tijdslot en vervolgens op de optie ‘Nieuwe groepsafspraak’. Het is mogelijk om een groepsafspraak in te plannen bij meerdere behandelaren tegelijk.

Aan een groepsafspraak kunnen ook patiënten worden gekoppeld, dit is niet verplicht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een groepsafspraak in te plannen voor over twee weken en op een later moment de patiënten toe te voegen.

Op de groepsafspraak kan vervolgens, op een willekeurig moment, een tarieflijst, prestatie en aantal minuten worden ingevuld. Op basis daarvan wordt per patiënt automatisch een consult aangemaakt. 

In onderstaand voorbeeld staan 3 patiënten op de groepsafspraak. Nadat op de eerste regel een tarieflijst, prestatie en aantal is geselecteerd wordt dit direct door gekopieerd naar de overige patiënten. Het is mogelijk een prestatie of aantal aan te passen.

Voordat een consult aangemaakt kan worden moet de patiënt, net zoals nu, een zorgtraject hebben. Vanuit de groepsafspraak kan een nieuwe patiënt worden toegevoegd met de knop [Voeg nieuwe patiënt toe]. Het is mogelijk  direct vanuit de groepsafspraak een zorgtraject aan te maken zonder eerst de patiënt te openen. In dat geval staat in de kolom ‘Zorgtraject’ de optie ‘Nieuw’. In het geval dat een patiënt meerdere zorgtrajecten heeft kan in deze kolom het juiste zorgtraject worden geselecteerd.


 

In bovenstaand voorbeeld is de groepsafspraak gekoppeld aan twee behandelaren. Iedere behandelaar selecteert de prestatie vanuit zijn eigen agenda. Dit heeft te maken met de verschillende soorten prestaties per beroep.

Voorbeeld:

‘Behandelaar 1’ zijn beroep is arts: In dit geval wordt, bij een duur  van 30 min en 3 patienten, gekozen voor de prestatie ‘GC0013 - Arts (Wet Big artikel 3) – Groepsgrootte 3 – 30 minuten’

‘Behandelaar 2’ zijn beroep is psychotherapeut: wordt er  gekozen voor ‘GC0015 – Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) – Groepsgrootte 3 – 30 minuten’

 

Verbeteringen

Afspraaktypes en Algemene afspraakcategorieën samengevoegd

Algemene afspraaktypes, die gebruikt kunnen worden voor algemene afspraken in de agenda, stonden voorheen onder Praktijk > Voorkeuren. Deze zijn verplaatst naar Praktijk>Afspraaktypes. Hier wordt aangegeven of het   een ‘afspraaktype’ of ‘Algemene afspraak’ betreft. Binnenkort komt hier voor alle beroepen ook de optie ‘Groepsafspraak’ bij te staan.

Facturen met betalingsconditie ‘Pin’ en ‘Contant’ automatisch op ‘Betaald’.

Via Financieel>Facturen kunnen facturen handmatig op ‘Betaald’ worden gezet. Vanaf nu gaat dat automatisch als de factuur de betalingsconditie ‘Pin’ of ‘Contact’ heeft.

Verwijzingen via Zorgdomein versturen

Het is vanaf nu mogelijk  zelf verwijzingen te versturen via Zorgdomein, ook als er vanuit Zorgdomein nog niet eerder een bericht is ontvangen. Het versturen van een verwijzing kan op twee manieren:

1. Open cliënt > Dossiers > Rapporten > Selecteer een rapport: ‘Verwijzing via Zorgdomein’.  Met deze optie wordt het rapport als bijlage meegestuurd. De ontvanger moet deze bijlage apart openen.

2. Open cliënt > Dossiers > Zorgmail > Selecteer een Zorgmailbericht: ‘Verwijzing via Zorgdomein’.  Met deze optie wordt de inhoud van het Zorgmailbericht in de inhoud van het Zorgdomeinbericht gezet. Er wordt in dit geval geen bijlage gekoppeld.

Via Open Zorgdomein (knop onderaan) wordt Zorgdomein geopend. Vervolgens kan hier de ontvanger worden geselecteerd.


 

Opgelost

  1. Er was een probleem met het aanpassen van artikelen op een factuur. Deze konden alleen worden aangepast als het artikel opnieuw werd toegevoegd.
  2. De optie ‘Verwijder consult’ in het rechtermuisknop-menu van een afspraak werkte niet altijd goed. Soms verscheen een foutmelding. 
  3. In de pop-up die verschijnt bij het stilhouden van de cursor op een afspraak stonden soms HTML tekens rondom de patiëntnamen.
Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!
Reactie plaatsen