14 november 2023 
4 min. leestijd

Releasenotes 9 november 2023

Releasenotes 9 november 2023

Nieuw

Facturen beveiligd mailen

Als je Zorgmail hebt gekoppeld aan James kunnen de facturen vanaf nu ook beveiligd gemaild worden. Je vindt deze instelling onder Praktijk > Voorkeuren > Financieel. Vink hier ‘Verstuur facturen via Zorgmail’ aan.

Vragenlijst direct mailen vanuit een nieuw dossier

Voorheen moest je een dossier eerst opslaan én sluiten vóór je middels het envelopje een tabblad/vragenlijst kon mailen naar je patiënt.
Vanaf nu werkt deze functie zodra je het nieuwe dossier hebt opgeslagen. Sluiten en heropenen is niet meer nodig.

Dagjournaal verbeteringen

Opmaak, zoals dikgedrukte tekst, kleurtjes of een tabel toevoegen is vanaf nu ook mogelijk in de standaardteksten van het dagjournaal.

Vanaf nu kun je een mailsjabloon maken voor het mailen van dagjournaals. Je kunt hierin de informatie weergeven die je wilt (datum, behandelaar, categorie en inhoud). Om deze codes vervolgens te laten herhalen voor meerdere dagjournaals, selecteer je je dagjournaalcodes (1) en ‘vang’ je ze in de overkoepelende code ‘Cliënt dagjournaals’ (2). Deze code vind je bovenin je werkbalk en is alleen aanklikbaar als er tekst is geselecteerd.

Verbeteringen rondom de ‘locatie weergave’ in de agenda

Bij een agenda in ‘locatie weergave’ wordt een algemene afspraak vanaf nu gekoppeld aan de locatie waarop hij wordt gepland, in plaats van aan ‘alle locaties’. Bij het verplaatsen van een patiëntafspraak naar een andere locatie, wordt de locatie in de afspraak nu automatisch aangepast.

Logopedie: Koppeling met Telephon.digital beschikbaar

Voor onze logopedisten hebben we de koppeling met Telephon.digital gerealiseerd. Deze medische webapplicatie biedt een platform voor zorgverleners en cliënten.

Boekhouding: Verfijning declaratiedatum

Voorheen werd de datum dat de declaratie is verstuurd meegestuurd als factuurdatum naar Exact en Twinfield. Echter duurt de retourinformatie even, waardoor een betaling soms net in een andere periode binnenkomt.
Om dit beter te laten lopen wordt vanaf nu de factuurdatum, dus de datum waarop de declaratie op ‘(Deels) Geaccepteerd’ werd gezet en een factuurnummer kreeg, gebruikt als factuurdatum in zowel boekhoudkoppelingen als overzichten.

Zorgtrajecten export

Onder Home > Export kun je nu een overzicht van de zorgtrajecten downloaden. Hierin zie je o.a. de gekozen betaler, eventueel de naam van de verzekeraar, de startdatum en de status.

Extra 2FA controle bij het downloaden van exportbestanden

Vanaf nu moet bij het openen van de export de 2FA code nogmaals worden ingevuld, vóór het export bestand geopend kan worden.

JW + WMO: Zorgtraject planning is nu mogelijk zonder een vaste tarieflijst en prestatie.

Vul je wel een tarieflijst in, dan wordt in het dagjournaal alleen dié JW/WMO tarieflijst getoond, niet meer ook die van andere gemeenten. Overige tarieflijsten zijn wel altijd zichtbaar in het dagjournaal.

Opgelost

 • Factoring: Deze knop is grijs gemaakt voor praktijken die niet werken met Infomedics. Dit type declaratiebestand kan tevens niet meer worden verstuurd naar Vecozo. Ook kunnen Infomedics declaraties die op deze manier zijn gemaakt vanaf nu worden Afgehandeld.
  Tot slot staan de consulten die via de Factoring knop naar Infomedics zijn gestuurd, niet meer onder Financieel > Consulten met status ‘Open’.
 • De consult statussen ‘Zorgtraject niet compleet’ en ‘Niet alle indicaties ingevuld’ bleven hangen, ook nádat het consult was gecorrigeerd. Dit is nu opgelost.
 • Als de herhaaldatum van een tabblad in een behandeldossier is bereikt, wordt het betreffende tabblad rood. Zodra je deze opent en hier iets invult, hoorde de uitvoerdatum het gekozen interval weer vooruit te springen, bijvoorbeeld  zes maanden. Het tabblad heeft vervolgens weer de normale kleur. Dit laatste werkte even niet meer, maar nu weer wel!
 • Bij het toevoegen van een contactpersoon in de patiëntenkaart werd na het kiezen van de cliëntrelatie de contactenlijst ernaast opnieuw geladen. Dit liep soms vast. Dat is nu verholpen.
 • Podotherapie: Je kon een (jaarlijkse) oproep mailen met een gekoppeld afspraaktype dat niet meer actief was, of in geen enkel actief rooster voorkwam. Daardoor kon de patiënt vervolgens geen afspraak inplannen in het portaal.
  Vanaf nu krijg je hier een melding over bij het versturen en kun je gelijk een nieuw, juist afspraaktype kiezen.
 • Na het toevoegen van Documenten in je dossier kon je niet meer scrollen of opslaan. Dit is verholpen. We hebben gelijk dit scherm een nieuw jasje gegeven.
 • De melding bij het aanmaken van een dubbele patiëntenkaart werd niet overal goed weergegeven, dat is nu aangepast.

Kleine verbeteringen

 • Als een patiënt een gemailde vragenlijst online invulde en klikte op ‘Opslaan zonder te versturen’ kwam er een melding; De vragenlijst is succesvol ingevuld, u kunt het formulier nu sluiten’. Om misverstanden te voorkomen is deze tekst gewijzigd: 'De vragenlijst is tijdelijk opgeslagen. Let op! U heeft de vragenlijst nog niet ingediend.'
 • Behandelaars met superuser rechten kunnen nu aanpassen welke behandelaars toegang hebben tot een dossier. Voorheen kon alleen de behandelaar die het dossier had aangemaakt dit.
 • Een geannuleerde medewerker blijft nu automatisch zichtbaar in rapportages en agenda exports.
 • Je kreeg alleen een no show melding in de agenda als de begintijd van een afspraak werd aangepast. Dat gebeurt nu ook als de eindtijd wordt aangepast.
 • Bij de eerste klik in een decursusveld voegde James onderaan de datum twee witregels toe. Deze gingen ook mee naar een verslag. Deze witregels zijn daarom verwijderd.
  Bij de tweede klik in een decursusveld staat de cursor nu bovenaan bij de nieuwe datum, in plaats van helemaal onderin het tekstveld.
 • Bij het maken van een afspraak via de patiëntenkaart > Afspraken > Voeg toe, kom je na het opslaan van de afspraak nu weer terug in het afspraakoverzicht van de patiënt, in plaats van dat je in de agenda blijft.
 • Je kunt nu geen locatie meer verwijderen als hier actieve roosters aan gekoppeld zijn.
 • Als je een nieuw dagjournaal schreef en (zonder dat je had opgeslagen) een ouder dagjournaal opende ter naslag, verdween het niet opgeslagen dagjournaal. Deze wordt nu automatisch opgeslagen zodra je een ander dagjournaal opent.
 • Als je een roosterreeks vanuit de agenda opende en opsloeg, sprong je in de agenda naar de begindatum van dat rooster. Nu blijf je gewoon op de dag waar je was.
 • Er is een nieuw, makkelijker scherm om geadresseerden te kiezen als je een rapport print vanuit de patiëntenkaart > Dossiers.
 • Podotherapie MDR: Voor een zolenplan en een toestemmingsverklaring kun je nu ook mailsjablonen maken, in plaats van alleen Word sjablonen.
 • De tag > laat vanaf nu bij kinderen onder de 18 ‘aan de ouders/verzorgers van (volledige naam)’ zien.
 • Bij een overleden patiënt verandert de aanhef in ‘aan de erven van’. Bij een overleden minderjarige blijft dit ‘aan de ouders/verzorgers van’.

Bekende bugs en oplossingen ná de update

Wil je een storing of bug melden die niet op de lijst staat? Mail naar [email protected] met je voorbeeld. Bedankt!

Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!