10 juni 2022 
3 min. leestijd

Release notes 10 juni 2022

Release notes 10 juni 2022

NIEUW

Melding van registratie via portaal
Vanaf nu is het mogelijk om een automatisch gegenereerde e-mail te ontvangen nadat een patiënt zichzelf heeft geregistreerd in het portaal. Via ‘Praktijk > Algemeen > Email bij registratie patiënt’ kan de functionaliteit worden aangegeven. Op dezelfde plek kan ook het e-mailadres worden ingevuld waarnaar de e-mail moet worden gestuurd.

Voice Buddy
We hebben een koppeling gemaakt met Voice Buddy.
Voice Buddy is een app voor logopedisten en hun stemcliënten, die wordt gebruikt als ondersteuning in de behandelingen van stemcliënten. De app helpt en motiveert stemcliënten bij het doen van hun dagelijkse oefeningen. Voice Buddy heeft een database vol oefeningen, bevat algemene informatie over stem, adem en houding en heeft een prijzenkast, waarmee de cliënt zijn voortgang kan zien.

Als u James wilt koppelen met Voice Buddy, dan maakt u een nieuwe online dienst aan in James (Praktijk > Online diensten > Voeg toe).  Hierin plakt u de 'API-key' vanuit uw Voice Buddy omgeving.

Vervolgens komt er op de patiëntenkaart, ter hoogte van de COV knop, een knop ‘Voice Buddy’ beschikbaar. Met deze knop kan Voice Buddy worden geopend én u kunt account gegevens versturen aan de patiënt 


OPGELOST

Patiëntenkaart

 • Via Open patiënt > Dossiers > E-mail is het vanaf nu mogelijk om mails uit het overzicht te verwijderen.
 • Bij het versturen van een Zorgmail bericht aan de patiënt leek het soms dat de bijlage van een andere patiënt werd meegestuurd, dit was een weergavefout en is verholpen.
 • Nadat de naam van een document (via Dossiers > Documenten) werd aangepast kon deze niet meer worden geopend of gedownload.
 • Het veld Behandelaar op de patiëntenkaart kan weer leeg worden gemaakt.
 • Indien u gebruikt maakt van een Zorgcenter dan kunt u patiënten delen met andere praktijken die onderdeel uitmaken van hetzelfde Zorgcenter. In dit geval kon het veld ‘Instelling’ op de patiëntenkaart niet goed worden ingevuld. Dit probleem is opgelost.
 • Bij het e-mailen van een dagjournaal, bij de voorvertoning (muis stil houden op ‘inhoud’) en via het vergrootglas (rechtsboven in James) werden HTML tekens getoond waardoor dagjournalen met opmaak lastig te lezen waren. Dit probleem is opgelost.

  Verwijzers / verwijzingen
 • Het is via Praktijk > Verwijzers nu mogelijk om een verwijzer te zoeken op basis van het zorgmailnummer.
 • Nadat in een verwijzing (Dossiers  > Voeg verwijzing toe) de verwijzer werd aangepast en deze had geen geldige AGB, dan kwam hiervan geen melding.
 • Indien een verwijzing was verlopen werd hiervan in sommige gevallen geen melding gegeven. Via de knop ‘Open dossier’ vanuit een afspraak, kon een afspraak bijvoorbeeld worden doorgeboekt zonder dat er een melding kwam dat de verwijzing verlopen was. Vanaf nu wordt het altijd aangegeven als een verwijzing is verlopen.

  Agenda
 • Wanneer via de tab ‘Patiënten’ een afspraak werd gemaakt voor een andere behandelaar dan werd de agenda van de verkeerde medewerker getoond na het opslaan van de afspraak. Na het maken van de afspraak wordt nu de juiste agenda geladen.
 • In Roosters zonder herhaling was het niet mogelijk om de tijd of afspraaktypes aan te passen.
 • Groepsafspraken: Vanaf nu kunnen alle patiënten op een groepsafspraak weer geopend worden vanuit de afspraak. Voorheen kon alleen de eerste patiënt op de afspraak worden geopend.

  Praktijk
 • Een zorgmailsjabloon (Praktijk>Tekstsjablonen) met ‘gebruik dossier’ op ‘ja’ kon niet worden gekopieerd.
 • Bij bestaande tekstsjablonen (Praktijk>Tekstsjablonen) wordt de knop ‘Toon toegestane velden’ vanaf nu ook getoond. Deze was voorheen alleen beschikbaar bij nieuwe tekstsjablonen.
 • Het is via Praktijk>Voorkeuren weer mogelijk om toegevoegde waarden aan de ‘Categorie’ dropdown (dagjournaal) te verwijderen.
 • De volgende samenvoegvelden kunnen vanaf nu gebruikt worden in het conclusie veld in dossiersjablonen: [Patiënt straatnaam], [Patiënt huisnummer], [Patiënt huisnummertoevoeging] en [Patiënt contactpersonen].
  • Het samenvoegveld voor contactpersonen zal alle contactpersonen van een patiënt inladen op de volgende manier:
   [patientrelatie] - dhr/mevr. (op basis van geslacht) - [initialen][tussenvoegsels] [achternaam]
   [straat] [huisnummer] [toevoeging] [postcode] [woonplaats]- [telefoon1] -[Opmerkingen]

   GGZ
 • Zorgprestatiemodel: Het is weer mogelijk om een verwijzing met document toe te voegen, via de Import knop op het zorgtraject.
 • Zorgprestatiemodel: De juiste vergoedingen van ZPM consulten worden vanaf nu weer goed weergegeven in de consultenexport.

  Overig
 • Zorgprofielen: Doorgeboekte zorgprofiel afspraken bleven vaak onterecht gekenmerkt als ‘niet doorgeboekt’ (Home>To-do>Niet doorgeboekte afspraken).
 • De kolommen Hoofdbehandelaar en Afspraaktype werden niet meer juist weergegeven in het PREM-overzicht (QDNA, Qualiview, Mediquest etc.)
Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!
Reactie plaatsen