Release notes 10 mei 2022

Release notes 10 mei 2022
Update 9 mei


9 mei voeren wij tussen 22:30 en 23:30 een update uit

   
Hieronder kun je alle informatie vinden over de nieuwe functies, verbeteringen en opgeloste bugs. Lees deze mail aandachtig door.

Nieuwe functionaliteit
  

 Nieuw linkermenu item: documenten met mappenstructuur

 Documenten (verwijzingen, foto's, audiofragmenten etc.) worden nu opgeslagen in het linkermenu item "Dossiers" van de patiëntenkaart.
 Met deze update introduceren wij de optie om de documenten op te slaan in een apart linkermenu "Documenten". Als u hiervan gebruik wenst te maken dan kunt u dit onder Praktijk > Voorkeuren > 'Toon documenten in apart linkermenu' aanvinken.

Hoe werkt het?
 In het nieuwe menu ‘Documenten’ is het mogelijk om een mappenstructuur te gebruiken, zie het voorbeeld hieronder. Standaard is er één map, deze heeft de naam ‘Bestanden’. Documenten die eerder onder Dossiers > Dossiers > Documenten stonden staan nu in deze map.
 Via Praktijk > Bibliotheek kun je een standaard mappenstructuur aanmaken, om je documenten overzichtelijk te bewaren bij de patiënt. Bijvoorbeeld verwijzingen en foto's.
 Bij een patiënt kan ook een nieuwe map worden aangemaakt, deze zal vervolgens alleen bij die patiënt te zien zijn. Bestanden kun je verplaatsen van de ene naar de andere map.De naam van de map ‘Bestanden’ kan hier ook aangepast worden. In onderstaand voorbeeld is de map 'Bestanden’ bijvoorbeeld hernoemd naar ‘Hoofdmap’.

Behandelaar met beperkte rechten 

 Met deze update wordt een nieuwe gebruikersrol geïntroduceerd. Op dit moment geeft de rol ‘Behandelaar’ het recht om consulten en facturen aan te maken, het tabblad ‘Financieel’ is niet inzichtelijk. Met de huidige behandelaar rol is het ook mogelijk de data van alle collega’s in te zien. De behandelaar met beperkte rechten heeft qua gebruik dezelfde rechten maar behandelaren zien alleen gegevens van zichzelf. Daarnaast worden tarieven verborgen.

 Super Users (gebruikers met alle rechten) kunnen deze gebruikersgroep aanmaken via Praktijk > Gebruikersgroepen > Voeg gebruikersgroep toe. Kies voor het vinkje ‘Behandelaar’ in combinatie met ‘Beperkt bevoegde behandelaar’. Sla vervolgens op.

 De nieuwe rol is vervolgens aan medewerkers te koppelen via Praktijk > Medewerkers > Open medewerker. Onderaan deze pagina zijn de rechten in te stellen.

 Hieronder volgt een opsomming van de rechten:
De nieuwe rol kan:
Exports:
 • Alleen exports maken met daarin data van de medewerker (behandelaar) zelf. In de exports worden geen bedragen getoond.
 Dossier:
 • Geen dossiers openen waarvoor geen autorisatie is gegeven.
 Agenda:
 • Nog steeds alle agenda’s inzien
 • Alleen consulten openen die door de gebruiker zelf zijn aangemaakt.
 Medewerker ziet alleen gegevens op eigen naam onder:
 • Patiënt > geen patiënt geselecteerd > Consulten
 • Patiënt > open patiënt > Dagjournaal
 • Patiënt > open patiënt > Zorgtrajecten > Open zorgtraject consulten
 • Patiënt > open patiënt > Consulten
 • Patiënt > open patiënt > Dossiers. (dossiers waarvoor een behandelaar met beperkte rechten is geautoriseerd blijven inzichtelijk)
 • Via loepje, rechtsboven in beeld.

Debiteurvinkje bij contactpersoon

 Het vinkje ‘Debiteur’ is al langere tijd beschikbaar bij het aanmaken van een contactpersoon, dit werkte echter alleen voor facturen. Vanaf deze update kan het vinkje ‘Debiteur’ ook gebruikt worden voor declaraties. Dit zal niet voor iedere beroepsgroep van toepassing zijn maar bijvoorbeeld wel voor mantelzorgmakelaars. Hieronder een voorbeeld: 
 • Er mag een bepaald aantal keer worden gedeclareerd op de verzekering van de mantelzorger.
 • Als dit aantal is bereikt kan de zorgvrager als contactpersoon worden gekoppeld via Cliënten > Contactpersonen > Nieuw. In dit scherm kan de zorgvrager (die eerder al als cliënt is aangemaakt) worden geselecteerd al contactpersoon. Selecteer vervolgens het vinkje ‘debiteur’ en sla op. 
  • Let op: Voor de zorgvrager moet een COV zijn uitgevoerd.
 • Het blijft vervolgens mogelijk om minuten te registreren op de kaart van de mantelzorger. Bij het declareren zal de verzekering van de zorgvrager worden gebruikt.

Verbeterde functionaliteiten en opgeloste bugs


Oproepen
Home > Oproepen
 • De status ‘Vervallen’ is toegevoegd. Er worden regelmatig oproepen gestuurd naar mensen die overleden zijn of om een andere reden niet meer in behandeling zijn. Deze blijven nu op de status ‘Verstuurd’ staan. Dit soort oproepen kunt u voortaan de status ‘Vervallen’ geven.
 • Bij het versturen van een oproep wordt indien mogelijk automatisch een COV uitgevoerd. Indien de patiënt is overleden wordt de oproep niet verstuurd en op ‘Vervallen’ gezet.
 Zorgprofielen (Podotherapie) standaard naar basisverzekering
 Indien een patiënt zijn of haar aanvullende verzekering bij een andere verzekering heeft afgesloten dan wordt voortaan bij het declareren van een zorgprofiel automatisch gebruikt gemaakt van de basisverzekering.

Geen verwijzingen zonder geldige AGB
 Om afgekeurde declaraties en facturen te voorkomen zal het vanaf nu niet meer mogelijk zijn om een verwijzing toe te voegen indien de gekozen verwijzer geen geldige AGB code heeft.

PREM verbeteringen
 • Het is vanaf nu mogelijk om te filteren op de kolom ‘REZ’ (Reden einde zorg)
 • Onderin het PREM overzicht staat het aantal rijen in het overzicht. Dit wordt voortaan op een duidelijkere manier weergegeven.
 Indirecte tijd op afspraaktype
 Het is vanaf nu mogelijk om bij Praktijk > Afspraaktypes > Voeg toe indirecte tijd toe te voegen aan een afspraaktype. In een volgende update wordt het ook mogelijk om aan te geven of deze standaard moet worden weergegeven in de agenda. 
 • Indien u gebruik maakt van indirecte tijd in combinatie met het Zorgprestatiemodel dan wordt bij het valideren van de prestatie ook rekening gehouden met de indirecte tijd.

Zorgprestatiemodel: Nieuw zorgtraject vanuit de agenda
 Het was, in combinatie met ZPM, niet mogelijk om een zorgtraject aan te maken vanuit de agenda-afspraak. Dit probleem is opgelost.

Afsprakenportaal / Patiëntportaal
 Voorheen leek het alsof een patiënt zichzelf succesvol had geregistreerd indien het veld ‘initialen’ niet juist werd ingevuld. De foutmelding rondom dit veld is verbeterd.

BSN in afsprakenscherm
 Voorheen stond de kolom ‘BSN’ in het afsprakenscherm maar ook in het scherm waar patiënten worden toegevoegd aan de afspraak. Deze kolom is vervangen voor de kolom ‘Woonplaats’.

Knop ‘Opnieuw aanbieden’ hernoemd 
 De knop ‘Opnieuw aanbieden’ in het scherm ‘Declaraties’ riep regelmatig vragen op omdat de declaratie met deze knop niet automatisch naar Vecozo wordt verstuurd. De knop heet voortaan ‘Opnieuw klaarzetten’.

Patiëntfilter
 Het zoeken naar patiënten gaf regelmatig meer zoekresultaten dan verwacht. Dit probleem is opgelost.

Verkeerde CSI code bij twee zorgtrajecten
 Indien een patiënt twee zorgtrajecten heeft dan moet vanuit de agenda met de knop ‘Boek consult’ worden gekozen welk zorgtraject gebruikt moet worden. Vervolgens moet de CSI van dat zorgtraject worden gebruikt. James keek in het geval van ‘Boek consult’ altijd naar het vorige consult. Dit probleem is opgelost.

Zoeken op patiënt in zorgdomeinscherm
 Voortaan kunt u alleen nog zoeken op patiëntnamen waarvoor ook daadwerkelijk een bericht staat in het zorgdomeinoverzicht.

Afsprakenoverzicht printen in Edge
 Het was niet meer mogelijk om het afsprakenoverzicht te printen in Microsoft Edge. Dit probleem is opgelost.
  
Over de schrijver
Uw EPD moet makkelijk in gebruik zijn. Wij zetten ons iedere dag in om uw behoefte en wensen zo goed mogelijk in te vullen. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat het EPD aan alle wettelijke eisen en richtlijnen voldoet. Wij vinden het belangrijk met u mee te veranderen en stellen uw feedback voor verbeteringen op prijs!
Reactie plaatsen