Consulten

Algemeen

Idealiter is het overzicht Financieel - Consulten leeg. Onder Financieel > Consulten vindt u namelijk prestaties die niet gedeclareerd (kunnen) worden naar de verzekeraar, om verschillende redenen. Deze consulten kunnen niet worden gedeclareerd zolang ze hier staan.

In deze video staan alle controlepunten die u na moet lopen voor u gaat declareren. Hangende consulten is er hier een van:


Er zijn verschillende statussen die de consulten hier kunnen hebben. Wilt u op een specifieke status zoeken? Gebruik dan het filter 'status'. De verschillende statussen staan hier onder beschreven:

Status 'Open'

Wanneer een consult de status 'open' heeft, heeft James de connectie met de verzekering van de patiënt niet kunnen vinden. Dit kan om verschillende redenen gebeuren:

  • Er zijn nog geen COV gegevens bekend, of de COV check is gedaan nádat het consult was aangemaakt.
    Hierdoor weet James niet naar welke verzekeraar dit consult gestuurd moet worden. U lost dit op door het consult in de lijst aan te vinken en op de COV knop te klikken, rechts boven het overzicht. De COV informatie wordt dan (mits deze lukt) alsnog toegevoegd aan het consult, zodat het gedeclareerd kan worden. Als de COV check al eerder is gelukt is het consult eenvoudig 'Opslaan' onderin ook voldoende. Als de COV check niet lukt, controleer dan de persoonsgegevens van de patiënt en zorg dat de BSN is ingevuld.
  • Er is wel een verzekeraar bekend, maar in James is geen contract voor deze verzekeraar opgenomen. James heeft het contract nodig om te weten welk tarief toegekend moet worden aan de prestatie. U lost dit op door een contract toe te voegen voor de juiste verzekeraar / uzovicode. Vraag hiervoor eventueel ondersteuning bij support.
  • De prestatie in het consult staat niet in het contract met de verzekeraar. Dit kan betekenen dat deze prestatie niet wordt vergoed door de verzekeraar, in dat geval moet u de prestatiecode verwijderen en een andere kiezen op het consult. Vraag eventueel onze supportdesk om ondersteuning.

Status 'Verwijderd uit declaratie'

Zodra een consult deze status heeft, dan heeft het consult in eerste instantie wel bij financieel > declaraties gestaan. Het consult is dan handmatig verwijderd uit de declaratie, of de volledige declaratie naar de zorgverzekeraar is verwijderd bij financieel > declaraties. U kunt hier gebruik van maken als u een bepaald consult nog niet wilt versturen naar Vecozo of Infomedics. De consulten die u verwijderd bij financieel > declaraties worden hier dan 'geparkeerd' totdat u deze hier weer toevoegt aan de declaraties of dat u het desbetreffende consult opent en opnieuw opslaat.

Vanuit hier kunt u de consulten die u weer toe wilt voegen aan uw declaraties aanvinken en met de knop [Toevoegen aan declaraties] weer 'te declareren' zetten. Het gemak hiervan is dat u op deze pagina de consulten niet stuk voor stuk hoeft op te slaan, maar dat u meerdere consulten tegelijk weer 'te declareren' kunt zetten.

Status 'De ruimte op de polis ontbreekt'

Deze komt alleen voor wanneer u op uw tarieflijst ingesteld hebt dat de ruimte op polis invullen verplicht is. Wanneer de ruimte op polis niet ingevuld is, krijgt u bij het opslaan van het consult al deze foutmelding. Echter wanneer er toch een consult is ontstaan zonder ruimte op polis, dan komt hij hier terecht. Voordat u het consult dan kunt declareren moet u het consult eerst openen en de 'ruimte op polis' invullen. Na het opslaan van het consult wordt deze toegevoegd aan uw declaraties.

Status 'Consult in de toekomst'

Zodra een consult al geboekt is nog voordat de datum verstreken is (dus in de toekomst ligt) dan mag u deze niet declareren bij de zorgverzekeraar of Infomedics. Om te voorkomen dat deze consulten toch per ongeluk verstuurd worden parkeert James ze automatisch hier. Zodra de datum van het consult wel verstreken is kunt u de consulten hier aanvinken en met de knop [Toevoegen aan declaraties] klaar zetten om te declareren.

Controleer dit overzicht altijd vóór u gaat declareren. Consulten die u hier ziet kunnen immers niet worden gedeclareerd tot de ontbrekende informatie is aangevuld.

De makkelijkste manier om deze lijst op te schonen is per pagina de consulten de selecteren en op de knop COV rechts boven het overzicht te klikken. Er wordt dan voor al deze patiënten tegelijk een COV check uitgevoerd. Als deze lukt en James vindt ook een contract en tarief voor de prestatie, wordt het consult declarabel gezet en verwijderd uit deze lijst.

hangende consulten