Export

Algemene informatie

Hier kunt u een Excel overzicht van uw verkoopboekingen (declaraties en facturen) uitdraaien, op basis van factuurnummer of factuurdatum.

U kunt dit overzicht gebruiken om te importeren in een boekhoudpakket, om door te sturen aan uw boekhouder voor de kwartaalaangifte, of voor uw eigen informatie.

financieel export

 1. Als u geen boekhoudkoppeling heeft, is alleen de middelste kolom gegevens interessant voor u. Hier ziet u het hoogste debiteurnummer en factuurnummer.
  Het hoogste factuurnummer kunt u invullen bij stap twee in het veldje 'tot'.
  De andere kolommen geven informatie over de recentst doorgestuurde gegevens als u een koppeling heeft met Exact Online of Twinfield.
 2. Klik hierop om een overzicht van uw debiteuren in Excel te krijgen. Dit debiteurenoverzicht (patiënten, verzekeraars en instellingen) wordt gebruikt om te kunnen importeren in een willekeurig boekhoudpakket, zodat u daarna verkoopboekingen aan deze debiteuren kunt koppelen.
  Dit overzicht toont altijd een volledige debiteurenlijst, u dient dus zelf de nieuwste debiteuren apart te zetten om te importeren in uw boekhoudpakket. Het is handig het hoogste debiteurnummer te noteren zodat u weet waar u was gebleven de volgende keer.
 3. Vul een laagste en hoogste factuurnummer in, en de volledige reeks wordt dan uitgespoeld naar een Excel bestand, zodra u klikt op 'Facturen (Excel)'.
 4. Vul een start- en einddatum in om een overzicht te krijgen van de facturen binnen deze datums.
 5. Export omzet medewerkers geeft u een volledig overzicht van alle facturen en declaraties van medewerkers. Hierbij hoeft u geen startdatum en  einddatum in te vullen, dit overzicht wordt automatisch gemaakt over de gehele periode dat u gebruik maak van James Software.

Tip: Krijgt u een foutmelding bij het exporteren? Dan zit er een foutje in één van de facturen. U kunt deduceren om welk factuurnummer het gaat door kleinere exports te maken en te zien in welke batch de fout zit. Geef de factuurnummers van en tot waar u deze probeerde te exporteren door aan onze support afdeling, zij lossen dit voor u op.

De rapportage

De rapportage zelf bevat:

 • Debiteur nummer
 • Factuurnummer
 • Declaratienummer
 • Naam debiteur
 • Behandelaar
 • Locatie
 • Factuurdatum
 • Consult datum
 • Beschrijving prestatie
 • Betalingsconditie
 • Grootboekrekening omzet (indien ingegeven ivm boekhoudkoppeling)
 • Bedrag (incl BTW)
 • BTW code
 • BTW bedrag

Let op dat als u hier zelf in wilt filteren, dat u de datum en bedragen omzet naar de juiste waarden. Alles wordt namelijk uitgespoeld als 'Tekst'.