PREM - tevredenheidsonderzoek

Wat is een PREM?

Een PREM is een meetinstrument dat de ervaring van uw patiënten met uw dienstverlening meet via een vragenlijst. De resultaten hiervan kunt u gebruiken voor interne doeleinden, maar ook om uw kwaliteit te vergelijken met andere praktijken.
James heeft een koppeling met de volgende PREM's:

 • Qualiview
 • QDNA
 • Mediquest

  Elke PREM kent dezelfde werkwijze van versturen en dezelfde voorwaarden waaraan een patiënt moet voldoen om aangeboden te kunnen worden.

Het activeren van een PREM in uw praktijk

Via Praktijk > Online diensten, kunt u klikken op de knop 'Nieuwe online dienst toevoegen'.
Kies de PREM uit de drop-down, geef een titel in (bijvoorbeeld QDNA) en vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze gegevens heeft u ontvangen van de betreffende leverancier. Daarna geeft u aan voor welke professie(s) u de PREM wilt gebruiken. De regel die u instelt is de regel die u moet kiezen volgens de PREM. Als Ergotherapeut moet u hier bijvoorbeeld regel 'logopedie' kiezen.
Sla de Online dienst op.

Prem QDNA

Schermuitleg PREM

U vindt het overzicht van de PREM onder het tabblad Home, in het linkermenu. Deze bestaat uit drie kopjes , 'Aangeboden', 'Aan te bieden' en 'Niet mogelijk aan te bieden'.
Met de zoekfilters boven deze onderdelen kunt u zoeken in de lijst van patiënten.

1. Aangeboden
In deze kolom ziet u welke patiënten al zijn aangeboden. Wanneer een patiënt eenmaal is aangeboden kan dit niet meer worden teruggedraaid.
Uw PREM leverancier controleert uw aangeboden patiënt, het is mogelijk dat deze toch geen vragenlijst ontvangt. U ontvangt hier dan bericht over van uw leverancier.

2. Aan te bieden
Hier vindt u de patiënten die aan alle voorwaarden voldoen om aangeboden te kunnen worden.  
Vink de patiënten aan die u aan wilt bieden en klik op de knop [Aanbieden] om de gegevens te versturen. Wanneer u gebruik maakt van de PREM QDNA kunt u er ook voor kiezen om een patiënt aan te bieden via de App.
Mist u hier een patiënt? Lees de voorwaarden voor het aanbieden van een PREM en controleer of uw patiënt hieraan voldoet.

3. Voldoet niet aan alle voorwaarden
In veel gevallen kan een patiënt (nog) niet aangeboden worden. Deze optie staat standaard ingevouwen. Selecteer het vinkje onder de tekst, daarna zullen de patiënten die (nog) niet mogelijk zijn om aan te bieden getoond worden.
Wanneer de patiënt 90 dagen of langer geen consult heeft gehad in James zal deze patiënt uit dit overzicht verdwijnen. De patiënt wordt dan pas weer toegevoegd wanneer er weer een consult toegevoegd is.

Hier onder staat een overzicht van de PREM voorwaarden waar een patiënt aan moet voldoen om aangeboden te kunnen worden:

Voorwaarden voor het aanbieden van een patiënt:

 • Het vakje van de PREM (bijvoorbeeld 'QDNA') moet aangevinkt zijn in de algemene gegevens van de patiëntenkaart, om aan te geven dat de patiënt toestemt met de deelname (Zie afbeelding hier onder).
 • De patiënt moet minstens 2 consulten hebben (waar relevant: met dezelfde diagnosecode).
 • De behandeling moet zijn afgesloten om direct aangeboden te kunnen worden. Dit houdt in dat de 'reden einde zorg' van het laatste consult níet 01, 04 of 12 mag zijn.
 • Staat de 'reden einde zorg' nog wel op 01, dan kan de patiënt na 42 dagen inactiviteit (dus na het laatste consult) alsnog aangeboden worden.
 • Vanaf 15 behandelingen maakt de reden einde zorg niet meer uit, de patiënt kan hoe dan ook direct worden aangeboden.
 • De patiënt moet binnen 60 dagen na het laatste consult worden aangeboden, daarna verdwijnt de patiënt uit de lijst met 'Aan te bieden' patiënten.
 • Bij de patiënt moet een geldig e-mail adres zijn ingegeven.
 • Er mag geen overlijdensdatum zijn ingevuld in de patiënten kaart.
 • De patiënt mag maximaal 2 keer per 365 dagen aangeboden worden onder de voorwaarde dat het verschillende diagnosecode betreft.

Vinkjes prem