Zorgprofielen

Algemene informatie

Onder Home > Zorgprofielen vindt u een lijst van alle patiënten die een zorgprofiel hebben. Dit kan zowel van de verzekeraar als de zorggroep zijn, afhankelijk van uw praktijkinstellingen.
Elk jaar wordt vanaf 1 oktober een filtering in de lijst gedaan; alleen de patiënten die in het laatste kwartaal een zorgprofiel hebben worden in deze lijst getoond. Het uitgangspunt is dat alleen voor deze patiënten in het nieuwe jaar weer opnieuw zorgprofielen gegenereerd hoeven te worden.

U vindt dus jaarlijks vanaf 1 oktober onder Home > Zorgprofielen een lijst van alle patiënten die een zorgprofiel hebben in Q4 van het huidige jaar. Dit ziet u
in het overzicht, van links naar rechts:

Zorgprofielen

  1. Nr.: Hier staat het patiëntnummer van de patiënt.
  2. Patiënt: De patiëntnaam, u kunt hierop klikken om de patiëntenkaart te openen.
  3. Laatste zorgprofiel: De prestatiecode van het recentste zorgprofiel
  4. Nieuw zorgprofiel: Dit is James’ suggestie voor het nieuwe jaar. Hij neemt in principe hetzelfde zorgprofiel over voor het nieuwe jaar. Klopt dit niet? Klik er op en kies een ander zorgprofiel! Uw wijzigingen worden automatisch onthouden. U hoeft de lijst niet in 1 keer te doorlopen, eerdere wijzigingen blijven gewoon bewaard. Als u voor een patiënt ‘Geen’ kiest worden er voor het nieuwe jaar geen zorgprofielen aangemaakt.
  5. Behandelaar: De behandelaar voor het zorgprofiel, op wiens AGB code het zorgprofiel gedeclareerd wordt. Ook deze kunt u wijzigen door erop te klikken.
  6. Overleden: Als u een patiënt handmatig op overleden zet, verandert de waarde in deze kolom naar ‘J’ (Ja). De status van het zorgprofiel wordt dan automatisch ‘Gesloten’. U kunt deze patiënt niet door plannen voor het volgende jaar.
    Als de zorgprofielen in een nachtelijke batch worden aangemaakt, wordt voor iedere patiënt een COV check gedaan. Blijkt hieruit dat de patiënt overleden is, dan wordt voor deze patiënt géén zorgprofielen aangemaakt voor het nieuwe jaar. Ook in dit geval verandert de waarde naar ‘J’ en wordt de status ‘Gesloten’.
  7. Status: Als er nog geen zorgprofielen zijn voor het nieuwe jaar, is de status ‘Te doen’. Als deze patiënt ingepland staat voor nieuwe zorgprofielen of deze al heeft, is de status ‘Voltooid’. Als u kiest om geen nieuwe zorgprofielen aan te maken voor de patiënt of als de patiënt overleden is, is de status ‘Gesloten’.
  8. Creëer Zorgprofielen: Vink de zorgprofielen aan die u voor het nieuwe jaar wilt aanmaken. Vervolgens kunt u op deze knop klikken om de zorgprofilen voor de komende nacht te laten genereren.

Zo werkt het

Controleer uw patiënten in dit overzicht. Moet uw patiënt een ander zorgprofiel krijgen dan James voorstelt? Pas dit aan, hetzelfde geldt voor de
behandelaar. Wil je voor een patiënt in deze lijst géén nieuwe zorgprofielen aanmaken? Kies als nieuw zorgprofiel ‘Geen’. Let op: Al uw wijzigingen worden
automatisch opgeslagen, u hoeft niet alles in één keer door te voeren.
Als u klaar bent met uw wijzigingen, vinkt u de zorgprofielen aan. Dit kan per bladzijde (max 100). Klik op ‘Creëer Zorgprofielen’ (8). Er wordt een batch
klaargezet om de nieuwe zorgprofielen automatisch aan te maken, die de komende nacht wordt uitgevoerd. De betreffende patiënten staan nu op de status
‘Voltooid’. Doe dit zonodig voor alle bladzijden.
Hebt u de pagina 'voltooid' en ziet u een fout staan? In de patiëntenkaart zelf kunt u het zorgprofiel altijd nog wijzigen.