0435: Burgerservicenummer (BSN) verzekerde ontbreekt of is onjuist

Dit kan ook de retourcode zijn als er nullen staan in het elektronische declaratiebestand. Voor het gebruik wordt verwezen naar de Invulinstructie bij de diverse declaratiestandaarden. De BSN dient in onderliggende detailrecords hetzelfde te zijn.

Open de patiëntenkaart en controleer de BSN. Klik op de knop 'COV' om nogmaals de COV uit te voeren, zo kunt u onder andere zien of er een fout gemaakt is in de BSN. Wanneer de BSN correct is, komt de zorgverzekering naar voren. Wanneer de BSN niet correct is, krijgt u een foutmelding van de COV controle of worden de gegevens van een andere patiënt/cliënt naar voren gehaald. Dit kan in verschillende situaties voorkomen, zoals wanneer het een tweeling betreft. Wanneer de BSN correct ingevuld staat, slaat u de patiëntenkaart opnieuw op. Daarna kunt u in de declaratie alle consulten opnieuw klaarzetten en verzenden naar Vecozo. U hoeft niet alle consulten om de beurt op te slaan, de BSN wordt automatisch aangepast voor u. Daarna kunt u de declaratie weer versturen naar Vecozo.
epd software code 0435