Retourinformatie

Zoek de retourcode op die u ontvangen hebt van de zorgverzekeraar voor extra uitleg over hoe u dit kunt verbeteren in James.

0001: Bericht is afgekeurd om technische redenen
In een declaratie moeten bepaalde verplichte gegevens gevuld zijn. Ook heeft...
0320: Cliƫnt is niet verzekerd
Deze persoon is op de consultdatum niet verzekerd bij deze verzekeraar. Wijzig...
0435: Burgerservicenummer (BSN) verzekerde ontbreekt of is onjuist
Dit kan ook de retourcode zijn als er nullen staan in het elektronische...
0550: Machtigingsnummer / meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist
Voor deze behandeling heeft de verzekeraar een machtiging afgegeven. Dit...
0551: Er is geen machtiging afgegeven
Er is geen machtiging ingevuld in de patiëntenkaart. Open de...
0553: Gedeclareerde prestatie valt buiten de gemachtigde periode
Een machtiging is een beperkte tijd geldig, bijvoorbeeld één jaar....
0554: Gedeclareerde prestatie is anders dan afgegeven machtiging
Één van de gegevens van de prestatie wijkt af ten opzichte van de...
0559: Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder heeft geen overeenkomst met declarerende praktijk of instelling
De verzekeraar kijkt bij Vektis welke behandelaars zijn aangesloten bij uw...
0562: Zorgverlener is niet erkend of bevoegd tot uitvoering van opgegeven prestatie
De verzekeraar vindt dat de behandelaar deze specifieke prestatie niet mag...
0582: Prestatiecode (of artikel [AP] GPH-/DBC-declaratiecode) ontbreekt of is onjuist (niet bestaande code)
U mag alleen landelijk vastgelegde prestatiecodes naar de verzekeraar sturen. De...
0584: Maximum aantal prestaties / maximum tijd is overschreden
Overschrijding van landelijk vastgestelde norm of gemachtigd aantal prestaties....
0586: Declaratie is te laat ingediend
De meeste behandelingen kunt u tot een jaar daar dato indienen (maar dit kan ook...
0587: Prestatie/declaratie is reeds gedeclareerd en/of vergoed of is al eerder vergoed aan een ander
1. Dit type behandeling op deze datum is al uitbetaald door de verzekeraar, aan...
0589: Maximum te claimen bedrag is reeds gedeclareerd.
De patiënt/cliënt heeft geen dekking (meer) voor deze behandeling....
0611: Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken.
Het tarief dat u declareert, klopt niet met wat de verzekeraar vindt dat u mag...
0613: Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden.
De patiënt/cliënt heeft geen dekking (meer) voor deze behandeling....
0634: Prestatie voldoet niet in combinatie met eerdere prestatie
Deze retourcode is niet altijd duidelijk. Het kan zijn dat u per ongeluk een...
0638: Aantal uitgevoerde prestaties of hoeveelheid afgeleverd ontbreekt of is onjuist
De patiënt / cliënt heeft geen dekking meer voor het aantal ingevoerde...
0711: Bankrekeningnummer debiteur ontbreekt of is onjuist
De verzekeraar heeft in hun eigen administratie uw bankrekeningnummer niet...
3100: Verwijsdiagnose paramedische hulp ontbreekt of is onjuist
U vindt de verwijsdiagnosecode in uw consult > indicaties. Hier is de...
3102: Code soort indicatie paramedische hulp ontbreekt of is onjuist
De CSI code is onjuist. Bij reguliere fysiotherapie voor iemand onder de 18 is...
5754: Aantal prestaties paramedische hulp heeft volume overschreden
De cliënt heeft geen dekking meer voor deze behandeling. Factureer de...
5800: Soort prestatie/tarief ontbreekt of is onjuist
Dit betreft alleen de technische vulling van het veld; dus deze retourcode...
8002: Record is niet beoordeeld (wegens afkeuring boven- of ondergeschikt[e] record[s])
De behandeling is niet beoordeeld. Als er verder niets bij de aangevinkte...
8003: Declaratieperiode is niet aansluitend of niet volgens afspraak
De start- of einddatum van de declaratieperiode is niet correct. Dit kan alleen...
8009: Diagnosecode ontbreekt of is onjuist
U vindt de verwijsdiagnosecode in uw consult > indicaties. Hier is de...
8010: Prestatie mag volgens de contractvoorwaarden met de zorgverzekeraar niet verricht worden door behandelaar/uitvoerder
De verzekeraar vindt dat de behandelaar deze specifieke prestatie niet mag...
8011: Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is onjuist
De AGB code van de behandelaar van dat consult is niet ingevuld of niet juist....
8013: Opgegeven prestatie op verzoek van deze voorschrijver/verwijzer is niet declarabel
Bij een 'intake na verwijzing' verplichten veel verzekeraars dat u de...
8014: Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist
Bij een 'intake na verwijzing' verplichten veel verzekeraars dat u de...
8017: Van deze creditering is geen debitering bekend
Aangeleverde creditregel is niet identiek aan eerdere debetregel. Dit kan door...
8020: Prestatie valt binnen de looptijd van een andere gerelateerde prestatie
De patiënt/cliënt heeft geen dekking (meer) voor deze behandeling....
8021: Referentienummer dit prestatie- verblijfrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd)
Het consultnummer is al een keer eerder gebruikt. Om een uniek consultnummer te...
8022: Er is geen contract met aangeduide declarant
De declarant is de behandelaar op wiens naam het contract staat. Het kan zijn...
8033: Declaratiebedrag ontbreekt of voldoet niet aan format
Betreft alleen de technische vulling van het veld; dus deze retourcode bij een...
8058: Combinatie paramedische diagnosecode en code soort indicatie paramedische hulp is onjuist
De combinatie van uw diagnosecode en CSI code klopt niet. Dat kan betekenen dat...
8060: Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de opgegeven prestatie
De declarant is de behandelaar op wiens naam het contract staat. Het kan zijn...
8065: Toeslag gedeclareerd zonder bijbehorende prestatie
De toeslag voor een behandeling aan huis of aan een instelling is eerder of...
8072: Prestatie is afgewezen. Voor meer informatie, neem contact op met de zorgverzekeraar
Bel de verzekeraar om te horen wat er mis gaat. Deze code wordt gebruik in de...
8074: Declaratie is niet in behandeling genomen. Voor meer informatie, neem contact op met de zorgverzekeraar
Bel de verzekeraar om te horen wat er mis gaat. Deze code wordt gebruik in de...
8101: Verzekerdennummer ontbreekt of is onjuist
Het polisnummer van de cliënt is onjuist. Mogelijk is de COV van een andere...
8176: Prestatiedatum moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum
De start- of einddatum van de declaratieperiode is niet correct. Dit kan alleen...
8179: Doorsturen toegestaan moet 1 zijn indien UZOVI-nummer van zorgverzekeraar gevuld is
De ruimte op polis in het consult staat niet ingevuld of op 0, waardoor deze...
8207: Referentienummer dit prestatierecord moet uniek zijn binnen het bestand
In het declaratiebestand staat een consultnummer dat dubbel voorkomt. Dit...
8220: Maximum aantal prestaties is overschreden
De patiënt/cliënt heeft geen dekking (meer) voor deze behandeling....
8221: Maximale behandelperiode is overschreden
Sommige zorg mag maar een bepaalde tijd verleend worden. Zo kan een machtiging...
8293: Maximum aantal prestaties per kalenderjaar bereikt
De cliënt heeft geen dekking meer voor deze behandeling. Factureer de...
8325: Prestatie is niet toegestaan zonder voorgaande prestatie
1. Er is nog geen intake goedgekeurd. 2. Er is een toeslag gedeclareerd zonder...
8381: Deze prestatie mag niet gedeclareerd worden, doordat een andere hiermee samenhangende prestatie niet eerder gedeclareerd is
1. Er is nog geen intake goedgekeurd. 2. Er is een toeslag gedeclareerd zonder...
8407: Gedeclareerde prestatie mag niet uitgevoerd worden bij verzekerde op basis van leeftijd
De verkeerde CSI is gekozen in combinatie met de prestatie op de consulten bij...
8408: Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij dezelfde behandelaar/uitvoerder
Dit kan betekenen dat er een dubbel consult is gedeclareerd, of dat een consult...
8409: Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij een andere behandelaar/uitvoerder
1. Dit type behandeling op deze datum is al uitbetaald door de verzekeraar, aan...
8636: Er is geen contract met de declarant op datum prestatie voor de gedeclareerde combinatie prestatie met diagnosecode
Deze retourcode geeft aan dat er geen contract is met de declarant voor de...
8639: Combinatie diagnosecode paramedische hulp en prestatie is niet toegestaan
De combinatie van uw diagnosecode en CSI code klopt niet. Dat kan betekenen dat...
8640: Combinatie code soort indicatie (CSI), diagnosecode paramedische hulp en prestatie is niet toegestaan
De combinatie van uw diagnosecode en CSI code klopt niet. Dat kan betekenen dat...
8895: Specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist
Sommige zorgverleners hebben geen AGB code. In dat geval kunt u in theorie...
8905: Datum afgifte indicatiebesluit moet ingevuld zijn
De datum van de verwijzing is incorrect. Ga in de patiëntenkaart >...
8983: Declaratie betreft geen Zvw-zorg
De cliënt heeft een WLZ indicatie. Deze zorg betreft geen Zvw zorg, maar...
8984: Prestatie is reeds gedeclareerd door dezelfde zorgverlener
De verzekeraar heeft u deze prestatie al uit betaald. Onthoud dat u een...
9085: Code soort indicatie paramedische hulp niet toegestaan bij leeftijd verzekerde
De verkeerde CSI is gekozen in combinatie met de prestatie op de consulten bij...
9088: Nog niet alle vereiste behandelingen met code soort indicatie paramedische hulp 008 zijn gedeclareerd
De verzekeraar heeft nog geen 20 behandelingen op 008 uitbetaald. U mag pas de...
9089: Gedeclareerde zorg valt onder de vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet, code soort indicatie paramedische hulp onjuist
De verkeerde CSI (008) is gekozen op de consulten bij de...
9091: Gedeclareerde zorg valt niet onder de vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet, code soort indicatie paramedische hulp onjuist
De CSI in het consult wordt niet geaccepteerd. Controleer of u de juiste CSI...
9349: Zorgaanbiedercode in Zorgaanbieder komt niet voor in AGB-register
De AGB code van de behandelaar is niet bekend in het AGB register. Deze kan...
9546: Zorgvraagtypering uit DiagnoseCodelijstCode 031 ontbreekt
Deze afwijsreden wordt gegeven wanneer op het zorgtraject van de cliënt het...