0550: Machtigingsnummer / meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist

Voor deze behandeling heeft de verzekeraar een machtiging afgegeven. Dit machtigingsnummer staat niet vermeld in de declaratie.

U voegt een machtiging toe door in de patiëntenkaart bij 'Documenten' een 'nieuwe machtiging' toe te voegen. U vult hier de verwijzer, startdatum en machtigingsnummer in. De digitale machtiging voegt u als bijlage toe. De sterretjes geven de verplichte velden aan.
epd-software-code-0550
Controleer vervolgens of de machtiging ook geselecteerd is in uw zorgtraject. Klik in het linker menu van uw patiëntenkaart op Zorgtrajecten en open het zorgtraject om dit te controleren. Is dit in orde, open dan de afgewezen consulten één voor één en klik onderin op 'Opslaan en Sluit' om met terugwerkende kracht de machtiging te koppelen.