Boekhouding

Algemeen

James biedt een gratis boekhoudkoppeling met twee veel gebruikte boekhoudpakketten: Twinfield en Exact Online. Hiermee worden iedere nacht uw debiteuren en nieuwe verkoopboekingen gesynchroniseerd naar uw boekhoudpakket.

Als u gebruik wilt maken van deze koppeling kunt u hier op boekhoudkoppeling klikken voor de juiste handleidingen of contact opnemen met de supportdesk. U krijgt dan instructies over de te nemen stappen in uw boekhoudpakket en welke gegevens u bij ons moet aanleveren.


Algemeen

In het Algemene gedeelte van het scherm kunt u onder andere de juiste codes vastleggen voor de verschillende betalingscondities en BTW percentages. Support vult dit voor u in aan de hand van de door u aangeleverde gegevens, maar u mag deze gegevens zelf zo nodig wijzigen.

Grootboekrekeningen

In het onderste gedeelte kunt u per gekoppeld beroep in uw praktijk grootboekrekeningen vastleggen voor verschillende omzetgroepen en BTW percentages.  U moet eerst een beroep selecteren voordat u de velden kunt vullen of wijzigen.  
Zorg dat alle 12 velden gevuld zijn, anders wordt de koppeling niet goed gelegd.

Wijzigen in dit overzicht gaan per direct in en hebben dus gevolgen voor de synchronisatie van de komende nacht.