Patiënten - Consulten

Algemeen

In het algemene consulten overzicht vindt u alle consulten (behandelingen) die ooit in de praktijk zijn aangemaakt. Het nieuwste consult staat bovenaan.

U kunt hier:

 • Consulten wijzigen of verwijderen, zolang ze nog niet zijn gedeclareerd
 • Via het zoekfilter zoeken op consulten van een bepaalde patiënt, behandelaar of locatie, of met een specifieke prestatiecode
 • Een export naar Excel maken van consulten in een bepaalde periode. In dit Excel bestand kunt u zelf doorsnijdingen maken.

consultenoverzicht

 1. Zoekfilter
  Zoek binnen uw bestaande patiënten op patiëntnaam, instelling, behandelaar, prestatiecode etc.
 2. Export
  Met deze knop kunt u consulten binnen een door u opgegeven periode exporteren naar Excel. Dit is een uitgebreid overzicht inclusief verzekeringsgegevens.
 3. Afspraken en consulten export
  In de export krijgt u een overzicht van uw agenda afspraken en de hieraan gekoppelde consulten. Hierin ziet u bijvoorbeeld welke afspraken niet zijn doorgeboekt, of welke consulten geen koppeling hebben met een agenda afspraak.
  In dit overzicht wordt ook de ruimte op de polis getoond, en de betaalconditie van een eventuele factuur.
 4. Diagnosecodes
  Werkt uw beroep met diagnosecodes, dan kunt u deze hier terug zien.
 5. Afspraak
  Als uw consult is doorgeboekt vanuit een agenda afspraak, vindt u in deze kolom een link om de betreffende afspraak te openen.
  Als het consult is aangemaakt in de patiëntenkaart bij Consulten of hier in het consultoverzicht, is er géén link naar een agenda afsprak. De kolom Afspraak is dan leeg bij dit consult. Een eventuele agenda afspraak op deze zelfde datum en tijd krijg dan géén oranje streepje.
 6. Bedragen
  In de kolom 'Niet toegewezen' ziet u het openstaande bedrag van het consult. Als hier 0,00 staat is het consult ofwel betaald, ofwel gecrediteerd. Als een factuurregel of declaratieregel handmatig is verwijderd uit het consult is er ook geen openstaand bedrag! Het opnieuw opslaan van het consult lost dit op, James genereert dan een nieuwe factuur of declaratie.
 7. Voeg consult toe
  Via deze knop kunt u bij een patiënt een nieuw consult toevoegen. U moet hier wel zelf de patiënt selecteren. Doet u dit vanuit een patiëntenkaart dan is de juiste patiënt automatisch al geselecteerd.
  Let op, via deze weg krijgt de agenda afspraak geen oranje streepje ten teken dat deze is doorgeboekt! Als u werkt met deze visuele bevestiging van het doorboeken, maak dan altijd uw consult aan via de agenda afspraak. Via rechtermuis op de afspraak, heeft u de volgende opties voor het doorboeken van de afspraak: Dagjournaal / Nieuw of Open dossier/ Nieuw of Open consult.