Patiëntenkaart - Contactpersonen

Algemeen

In dit scherm kunt u maximaal twee gewone contactpersonen invoeren. Contactpersonen kunnen puur ter administratie zijn, maar kunnen ook de geadresseerden zijn op een factuur (bv bij bewindvoering) en u kunt ze als geadresseerden kiezen in een e-mail.
Daarnaast kunt u een instelling koppelen aan de patiënt met één of meerdere contactpersonen, zodat u hier gemakkelijk per mail naar toe kunt rapporteren.

Contactpersoon

Contactpersoon

Algemene gegevens en contactgegevens
Vul hier de naam / contactgegevens in van een relevante contactpersoon. Als u een contactpersoon op Actief: "Ja" zet (rechts in uw scherm), wordt de particuliere factuur geadresseerd aan de contactpersoon. Er zijn dan ook meer velden verplicht om in te vullen, waaronder het factuuradres.
In een declaratie aan Infomedics worden de gegevens van de contactpersoon, als Actief op 'Ja' staat, meegestuurd in het debiteur record (naast het verzekerden record).
Deze instelling heeft géén effect op declaraties naar de verzekeraar die via Vecozo worden verstuurd.

Het formulier voor de tweede contactpersoon is standaard verborgen. Om een tweede contactpersoon toe te voegen vinkt u het vinkje [gegevens tweede contactpersoon] aan.

Autoriteit
De optie 'Autoriteit' staat voor een toestemmingsverklaring. Als er in het behandeltraject een toestemmingsverklaring is afgegeven (bijvoorbeeld door een ouder) kunt u dat hier aangeven. De verklaring zelf moet dan wel gekoppeld worden middels de knop [Import] (ingescand of anderszins digitaal document).

Instelling

instelling patiënt

Naast gewone contactpersonen kunt u ook een instelling koppelen aan de patiënt. Bij het e-mailen van verslagen naar de instelling staat het e-mailadres van de contactpersonen uit die instelling in het rijtje met mogelijke geadresseerden.

Vink het hokje 'Instelling' aan om een instelling te koppelen. De instelling moet al zijn aangemaakt zijn onder Praktijk > Verzekeraars (via Voeg toe, type 'Instelling'). Hier kunt u ook verschillende contactpersonen toevoegen aan de instelling, die u vervolgens weer kunt aanvinken bij de patiënt.

Er is bij de instelling een groot notitieveld aanwezig waar u algemene opmerkingen over de instelling kunt plaatsen. Deze opmerkingen zijn zichtbaar bij iedere patiënt aan wie deze instelling in het Contactpersonen gedeelte wordt gekoppeld, in het veld 'Notities - Instelling'. Daarnaast is bij de patiënt een persoonlijk veld voor notities voor deze instelling beschikbaar, genaamd 'Patiënt notities voor instelling' die alleen bij die patiënt zichtbaar zijn.