Patiëntenkaart - DBC

Zorgtraject

Voordat u een DBC kunt aanmaken dient u een zorgtraject aan te maken. In een zorgtraject worden basisgegevens van de behandeling (o.a. de verwijzer en de betaler van het traject) vastgelegd.
Per zorgtraject mag er maximaal 1 actieve DBC zijn. Zodra de initiële DBC is gesloten kunt u in hetzelfde zorgtraject een vervolg DBC openen. In het geval dat er een parallelle DBC geopend moet worden, dient u een apart / tweede zorgtraject aan te maken. U mag maximaal drie actieve zorgtrajecten (status 'Onder behandeling') per patiënt aanmaken

Zorgtraject aanmaken

Klik in het DBC gedeelte van de patiëntenkaart, onder het kopje 'Overzicht zorgtrajecten' op de knop 'Voeg toe'. De gegevens op een zorgtraject bestaan uit drie onderdelen; Algemeen, Verwijzer en Debiteur.

Schermuitleg

Nieuw zorgtraject

Algemeen

Codelijst: Voor BGGZ kiest u codelijst 63, voor SGGZ codelijst 50 en voor revalidatiezorg codelijst 900.
Aanmaakdatum: Startdatum van het zorgtraject (deze moet gelijk zijn aan de start van de DBC). Bij revalidatiezorg moet dit ook de datum zijn van de eerste zorgactiviteit.
Indicatie ongeluk: Hier geeft u aan of de behandeling gevolg is van een ongeluk.
Status: Deze staat automatisch op 'Onder behandeling' en kan later veranderd worden naar 'Afgesloten'.
Zorgtraject: Dit is het type zorgtraject. Deze informatie is alleen voor intern gebruik, hetzelfde geldt voor de korte beschrijving.
Zorgdomein: Omdat de DIS-classificatie niet altijd één op één overgenomen kan worden wordt als u ROM't aangeraden ook het zorgdomein in te vullen. In James is het zorgdomein een verplicht veld.
Toestemming DIS: Met dit vinkje geeft u aan dat gegevens van deze behandeling uitgewisseld mogen worden met DIS.
Hoofdbehandelaar: De medewerker in de praktijk die de verantwoordelijkheid heeft voor de behandeling.

Verwijzer

Verwijzer: Selecteer in dit onderdeel de verwijzer. Indien u de verwijzer niet kunt vinden, kunt u deze toevoegen via Praktijk > Verwijzers.
Zelf-verwijzer: Geef aan hoe de patiënt is verwezen.
De verwijs- en vervaldatum zijn bij BGGZ en SGGZ niet verplicht. Bij revalidatiezorg zijn deze velden wel verplicht.

Debiteur

Hier geeft u aan of de rekening naar de verzekeraar gaat of naar de patiënt. In het geval van revalidatiezorg moet u, voordat u het zorgtraject kan opslaan, de verwijzing toevoegen. Dat kan aan de rechterkant van dit scherm (niet zichtbaar in bovenstaande screenshot). Nadat u de verwijzing heeft toegevoegd, is deze terug te vinden in de documenten van de patiënt.

DBC aanmaken

Ga in een patiëntenkaart naar het DBC gedeelte en klik in het onderdeel 'Overzicht DBC's' op 'Voeg toe'.
Vervolgens moet u in een pop-up kiezen aan welk zorgtraject u de DBC wilt koppelen. Let op dat u in het geval van meerdere zorgtrajecten de DBC aan het juiste zorgtraject koppelt.

nieuwe dbc

Bij het aanmaken van de DBC hoeft u alleen de Startdatum en Verwachte prestatie in te vullen. De verwachte prestatie kan tijdens de behandeling worden aangepast.

DBC vullen met activiteiten

U kunt tijd schrijven op een DBC door DBC consulten toe te voegen. Dit kan vanuit de patiëntenkaart zelf, maar meestal gebeurt dit vanuit de agenda, aan de hand van een agenda afspraak met de patiënt. Klik met uw rechtermuisknop op de agenda en kies voor 'Voeg DBC consult toe'. James controleert of er een actieve DBC is, zo ja, dan mag u tijd schrijven op deze DBC.

U kiest de activiteit en vult in hoeveel tijd u hebt gespendeerd aan directe, indirecte en reistijd. Vervolgens slaat u het DBC consult op. Uw agenda afspraak krijgt een rood streepje, ten teken dat u de afspraak hebt verwerkt op de DBC (doorgeboekt).

nieuw dbc consult

DBC afsluiten

Bij het afsluiten van de DBC is de Einddatum, Afsluitreden en primaire diagnose verplicht. In het geval van een Onvolledig traject kunt u bij de diagnosecode 'Geen diagnose' selecteren.
Zodra de DBC is afgesloten is deze declarabel. Op welke wijze de DBC financieel afgehandeld wordt is (factuur of declaratie) afhankelijk van de gekozen betalingsmethode in het zorgtraject.

Een DBC declareren

U heeft in het zorgtraject aangegeven of de DBC door de verzekeraar of de patiënt betaald moet worden, dus of dit een papieren factuur wordt of een elektronische declaratie.
Het declareren van de DBC gaat op de reguliere manier. U gaat naar Financieel > Declaraties en genereert de declaratie door op de 'Voeg toe' knop te klikken.
Geef de begin en einddatum op waarbinnen James naar declarabele regels moet zoeken en klik op 'Genereer'. Lees hier meer over het declareren.

Als een gedeclareerde DBC wordt afgewezen, lost u dit als volgt op:

Open de declaratie waarin de DBC is afgewezen.Selecteer de afgewezen DBC regel en klik op 'Heropenen' om de DBC weer aanpasbaar te maken.Klik op de knop 'Open DBC' om direct naar de betreffende DBC te gaan, waarvan u het algemene deel nu kunt aanpassen.Zodra u de DBC opslaat kunt u boven het DBC overzicht kiezen voor 'Opnieuw aanbieden'. De DBC kan dan weer gedeclareerd worden, via Financieel > Declaraties > Voeg toe.