Patiëntenkaart - Verzekeringen

Algemeen

Verzekeringen kunnen níét met de hand worden toegevoegd, maar alleen worden opgehaald via de COV check. Hiervoor kunt u een toestemmingsverklaring voor James Software bij Vecozo afgeven.

COV info
Hier vindt u de persoonsinformatie die is opgehaald met de COV check, alsmede de datum waarop er voor het laatst een COV check is gedaan voor deze persoon.

Overzicht
Het overzicht van de gevonden basis- en aanvullende verzekeringen, inclusief polisnummers en looptijd.

Selecteer debiteur voor declaraties
Bij ergotherapie wordt aan de start van het kalenderjaar een debiteur voor de declaraties bepaald, aan de hand van de gekozen verzekering van het eerste consult in dat jaar.
Deze debiteur wordt gehandhaafd, ook al blijkt later uit een COV check dat de patiënt van verzekeraar is veranderd.
U lost dit op door de debiteurregel van dat kalenderjaar aan te vinken, te Verwijderen en deze pagina op te slaan. Maak een nieuw consult voor dit jaar (zorg dat bij COV weergave in het consult de juiste verzekeraar is geselecteerd) en sla het consult op. James maakt nu automatisch een nieuwe debiteurregel aan voor dit kalenderjaar onder de juiste verzekering.

Met de 'voeg toe' knop kunt u, na een geldige COV check, de ruimte op de polis vooraf al instellen:

Ruimte op polis verzekering James software zorgsoftware

Met de 'Minimale ruimte op polis' kan worden aangegeven hoeveel ruimte er minimaal nodig is om een declaratieregel te maken. In bovenstaand voorbeeld heeft de patiënt een ruimte van 250 minuten. Als de patiënt een ruimte op polis van 15 of minder heeft, zal James een factuur maken in plaats van een declaratieregel. Normaal gesproken worden er pas facturen gemaakt als de ruimte 0 is.