Gebruikersgroepen

Algemeen

Een gebruikersgroep bevat een set rechten, die bepalen wat een medewerker kan zien en wijzigen in James. Er zijn vier rollen beschikbaar, ieder met een eigen set rechten; Assistent, Administratie, Behandelaar en Superuser. Daarnaast is één functie als aparte optie opgenomen, namelijk de 'financiële exports'. Denk aan de consulten exports, factuurexport en omzetrapportages. Deze toegang is bij elke willekeurige rol of rollencombinatie te activeren.

In een gebruikersgroep kun je één of meer van deze rollen combineren om zo de juiste rechten voor één of meerdere medewerkers te creëren.

De combinatie 'Behandelaar', 'Superuser' en 'Financiële exports' bevatten samen alle mogelijke rechten in James. Iemand met een gebruikersgroep die deze drie vinkjes aan heeft staan, kan dus alles in James. Deze gebruikersgroep wordt meestal 'Behandelaar alle rechten' genoemd en wordt toegekend aan de praktijkeigenaar.

Een medewerker met een 'Behandelaar' rol krijgt een eigen agenda en heeft toegang tot de dossiers. De behandelaar rol heeft geen inzage in het tabblad Financieel. Ook kunnen er beperkt wijzigingen worden doorgevoerd op het Praktijk tabblad.

In het Gebruikersgroepen overzicht ziet u welke gebruikersgroepen op dit moment actief zijn en hoeveel medewerkers er in de groep zitten.

Wanneer u een gebruikersgroep opent kunt u middels de vinkjes zien welke rechten de gebruikers in de groep hebben. Deze vinkjes kunt u niet zelf wijzigen!

Gebruikersgroepen

Een nieuwe gebruikersgroep maakt u aan via de knop 'Voeg gebruikersgroep toe'. U komt dan terecht in onderstaand scherm.

Nieuwe gebruikersgroep

U moet eerst een naam invoeren voor de gebruikersgroep, bijvoorbeeld 'Stagiaires'. Vervolgens kunt u aangeven welke rol(len) de betreffende groep heeft.
Afhankelijk van de geselecteerde rol worden automatisch rechten toegekend. De rechten worden onder in beeld automatisch ingeladen, zo kunt u direct zien welke rechten worden gegeven.

Onderaan de pagina kunt u eventueel direct gebruikers toevoegen aan uw nieuwe gebruikersgroep, via de knop 'Voeg gebruiker toe'. U kunt hier alleen kiezen uit bestaande medewerkers.

Als u een medewerker account opent via Praktijk > Medewerkers, ziet u onderin de algemene gegevens aangevinkt staan tot welke gebruikersgroep deze behoort. Als u superuser rechten heeft, kunt de gebruikersgroep hier ook wijzigen.