0582: Prestatiecode (of artikel [AP] GPH-/DBC-declaratiecode) ontbreekt of is onjuist (niet bestaande code)

U mag alleen landelijk vastgelegde prestatiecodes naar de verzekeraar sturen. De prestatie die u heeft gedeclareerd is niet bekend.

U ziet in het consult welke prestatie u heeft gedeclareerd en wat de prestatiecode is. Als er meerdere codes in de omschrijving staan, weet dan dat alleen de eerste code de prestatiecode is. De rest is opgenomen in de omschrijving, hier wordt niet op gedoeld.
epd-software-code-0582

Als u een prestatiecode wilt wijzigen doet u dat in de tarieflijst. Ga naar Praktijk > Tarieven en open de juiste tarieflijst. Open onderin de juiste prestatie. Pas de prestatiecode aan, sla de prestatiecode op en sla tot slot de tarieflijst op.
epd-software-code-0582-1

Let op: Heeft u een afspraaktype voor deze prestatie dan moet u deze opnieuw koppelen. Ga naar Praktijk > Afspraaktypen, open het afspraaktype en kies hier opnieuw de tarieflijst en klik de juiste prestatiecode aan. Sla het afspraaktype op. Scheld de afgewezen prestatie kwijt en voeg in hetzelfde consult dezelfde prestatie met de aangepaste prestatiecode toe. Sla het consult op, de nieuwe prestatie wordt automatisch klaar gezet in een nieuwe declaratie.