0584: Maximum aantal prestaties / maximum tijd is overschreden

Overschrijding van landelijk vastgestelde norm of gemachtigd aantal prestaties.

Voor deze prestatie mag er maar een maximaal aantal behandelingen / maximale tijd in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar. U kunt er voor kiezen om de behandeling te factureren of kwijt te schelden, of om een andere prestatie in rekening te brengen.

Wanneer u voor de laatste optie kiest, moet u de ingediende prestatie ook eerst kwijtschelden. Daarna opent u het consult en voegt een tweede prestatie (de juiste) toe.
epd software code 0562
Sla daarna het consult op, u kunt nu deze prestatie declareren bij de zorgverzekeraar.