8179: Doorsturen toegestaan moet 1 zijn indien UZOVI-nummer van zorgverzekeraar gevuld is

De ruimte op polis in het consult staat niet ingevuld of op 0, waardoor deze niet doorgestuurd kan worden naar de zorgverzekeraar. De declaratie wordt dus vanuit Vecozo niet doorgestuurd naar de verzekeraar.

Open het consult van de desbetreffende patiënt. Vul de ruimte op polis in en sla het consult opnieuw op.

james_software_retourcode_8179

Het consult staat nu met 'Doorsturen toegestaan = 1' in de declaratie klaar en zal nu wel geaccepteerd worden.