8221: Maximale behandelperiode is overschreden

Sommige zorg mag maar een bepaalde tijd verleend worden. Zo kan een machtiging afgegeven zijn voor een jaar, of verleen je COVID-herstelzorg voor een half jaar. Uw consult valt buiten deze periode.

Afhankelijk van de situatie vraagt u een nieuwe machtiging aan, of past u de prestatiecodes / diagnosecodes / indicatiecodes aan naar het tweede half jaar van COVID-herstelzorg. U kunt de prestatie ook kwijtschelden en een reguliere zitting toevoegen in het consult. Als u het opslaat wordt het klaargezet in een nieuwe declaratie. Tot slot kunt u de rekening factureren naar uw cliënt wanneer deze niet meer vergoedt wordt door de verzekeraar.