8409: Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij een andere behandelaar/uitvoerder

1. Dit type behandeling op deze datum is al uitbetaald door de verzekeraar, aan u of aan een andere zorgverlener. Meestal betekent dit dat u twee consulten heeft gemaakt voor dezelfde dag.
2. Een enkele keer is er echt een declaratie door een andere zorgverlener geweest.
3. De declaratie is na de vorige afwijzing toch nabetaald door de zorgverzekeraar. 

1. Open de patiëntenkaart en bekijk het consultenoverzicht van deze persoon. Zijn er inderdaad twee consulten op dezelfde datum? En is het andere consult wel betaald? Zo ja, scheld het afgewezen (dubbele) consult dan kwijt. 

epd-software-retourcode-0634

2. Voor uw beeldvorming kunt u vragen aan uw cliënt of ze inderdaad bij twee zorgverleners zijn geweest die dag. Om uw vergoeding te ontvangen is het het makkelijkst om het afgewezen consult te openen, en links bovenin de datum één dag later te zetten. Sla uw consult op, het wordt dan automatisch weer declarabel. 

3. Ga na of de behandeling inderdaad nabetaald is door de zorgverzekeraar. Als dit het geval is, dan zet u het consult op 'geaccepteerd' met de knop 'nabetaald'.

james_software_retourcode_8408