8984: Prestatie is reeds gedeclareerd door dezelfde zorgverlener

De verzekeraar heeft u deze prestatie al uit betaald. Onthoud dat u een prestatiecode slechts éénmaal per dag mag declareren. Mogelijk heeft u twee consulten op dezelfde datum aangemaakt.

james_software_retourcode_8984

Open het consultenoverzicht van de patiënt/cliënt. Is er inderdaad een ander consult op dezelfde datum? Is deze betaald? Zo ja, dan kunt u het dubbele consult kwijtschelden.