EPD software | Nivel - jaarcijfers logopedie

Nivel zorgregistratie

Koppelen met Nivel

Nivel genereert in de eerste lijn landelijk cijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg. Als logopedist kunt u bij het NIVEL data aanleveren. Om dit te regelen neemt u onderstaande stappen.

Stap 1: Nivel dossier
Nivel kan vragen en antwoorden met bepaalde codes uitlezen uit uw behandeldossier. Deze vragen moet u eerst toevoegen in uw dossier, of u kunt deze, als ze al in uw dossier staan, aanvullen met de juiste codes.
Om u hiermee te helpen kunt u de ‘Handleiding Nivel dossier maken’ opvragen bij de support desk.

U kunt ook gebruik maken van ons standaard Nivel tabblad. Via de plus kunt u deze toevoegen aan een patiëntdossier. Dit doet u dus apart per patiënt.
Op dit tabblad vindt u alle twaalf Nivel vragen.
Het kan zijn dat u deze eerder in het dossier al hebt ingevuld, maar die moet u in het Niveltabblad opnieuw invullen.
Let op! Geef aan bij support dat u het Nivel tabblad wilt gebruiken. Wij doen dan éénmalig een aanpassing in uw dossier, anders kunt u niet aanleveren.

Stap 2: Online dienst toevoegen
Ga in James naar Praktijk > Online Diensten en klik op de knop ‘Voeg toe’ om de koppeling met Nivel te leggen.
Vul in bij Naam "Nivel" en kies het type ‘Nivel zorgregistratie’.
Sla de online dienst op. U heeft nu onder Home de optie ‘Nivel zorgregistratie’ erbij gekregen, en een Nivel toestemmingsvinkje in iedere patiëntenkaart.

Stap 3: Patiënt akkoord
In de algemene gegevens van de patiëntenkaart vinkt u het toestemmingsvakje aan voor Nivel.

Stap 4: PVM module installeren en contact met Nivel
Download de PVM-module via de website van ZorgTTP. Klik op ‘Nivel Zorgregistratie’ en download daar de PVM Module.
Neem contact op met Nivel via [email protected] . Zij helpen u met het installeren van het PVM certificaat.

Stap 5: Nivel bestand aanbieden
Twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, wordt er automatisch een Nivel bestand gegenereerd in James. Hierbij worden dossiers van de afgelopen zes maanden meegenomen.
Het Nivel bestand vindt u terug in James onder Home > Nivel zorgregistratie.

Klik het bestand aan en klik op ‘Aanbieden’ om het bestand te downloaden. U kunt dit bestand vervolgens met de PVM-module versturen naar Nivel. De eerste keer helpt Nivel u hiermee.
Het is mogelijk om eenmalig een aanlevering te forceren voor een praktijk. De eerste keer dat u aanlevert kan dus op een willekeurige datum, mits u dit tijdig doorgeeft aan onze support desk.