Patiëntenkaart - Zorgprofielen

Algemene informatie

Voor de professie Podotherapie of Podologie is het menu item 'Zorgprofielen' beschikbaar gesteld. Via Zorgprofielen kunt u diabetespatiënten per kwartaal declareren bij de zorgverzekeraar. Per kwartaal of maandelijks declareren naar zorggroepen via PM304 bestand of via Excel is ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met onze supportafdeling.Nieuw zorgprofiel

Zorgprofielen

U kunt zowel vanuit de agenda als vanuit de patiëntenkaart een zorgprofiel toevoegen. Bekijk bovenstaand instructiefilmpje om te zien hoe u zorgprofielen klaar zet voor het kalenderjaar. Behalve vanuit de agenda afspraak kunt u ook rechtstreeks in de patiëntenkaart een zorgprofiel aanmaken via Patiëntenkaart > Zorgprofielen > Voeg toe. U kiest zelf de startdatum (antidateren mag) en James maakt vanaf deze datum de overige kwartalen van het jaar aan.

Belangrijk: James maakt bij het aanmaken van iedere reeks zorgprofielen altijd automatisch één zorgprofielconsult aan, op de startdatum van het eerste zorgprofiel. Verwijder dit consult niet, James heeft dit consult technisch nodig om de zorgprofielen declarabel te kunnen maken. De behandelaar in het zorgprofielconsult wordt namelijk de behandelaar in de declaratie.

Let op! De patiënt moet een geldige COV check hebben om een zorgprofiel toe te voegen. Als de verzekeraar niet bekend is, kunnen de bijbehorende regels voor de zorgprofielen niet gezocht worden.

Zorgprofielen voor het nieuwe jaar

Vanaf 1 oktober elk jaar kunt u onder Home > Zorgprofielen een overzicht zien van alle patiënten en het zorgprofiel dat zij in het laatste kwartaal van het jaar hebben. Vanuit hier kunt u eenvoudig nieuwe zorgprofielen aanmaken voor het nieuwe jaar voor meerdere patiënten tegelijk. Meer informatie hier over leest u hier.

Zorgprofielconsulten

Als u in de patiëntenkaart het zorgprofiel selecteert, wordt de knop 'Toon zorgprofiel consulten' actief. Als u hierop klikt worden bij 'Overzicht Consulten' alle consulten getoond die gekoppeld zijn aan dit zorgprofiel. Zo kunt u precies zien hoe vaak iemand is langs geweest.
De zorgprofielconsulten zijn ook zichtbaar in het consultenoverzicht van de patiënt en hebben hier géén bedrag! De vergoeding is tenslotte niet gekoppeld aan de individuele consulten, maar aan het zorgprofiel zelf.

Zorgprofiel wijzigen gedurende het jaar

Verwijder in de patiëntenkaart > Zorgprofielen de zorgprofielen met de verkeerde prestatie (dit is mogelijk zolang ze nog geen onderdeel van een declaratie zijn).
Klik op Voeg toe om nieuwe zorgprofielen vanaf deze datum toe te voegen, met de juiste prestatie.
Het is ook mogelijk om bestaande zorgprofielen te openen en de prestatie te wijzigen. Hierbij is het echter noodzakelijk dat u zelf een zorgprofielconsult toevoegt voor het eerste kwartaal met de nieuwe prestatie. Doet u dit niet, dan gaat er geen behandelaar mee in de declaratie en wordt deze afgewezen.

Zorgprofiel declareren

Zorgprofielen worden automatisch declarabel aan het begin of aan het einde van het kwartaal. Deze instelling staat in uw zorgprofielcontracten en kan door uzelf worden veranderd.
U haalt de declaraties tevoorschijn door bij Financieel > Declaraties op de knop 'Voeg toe' te klikken. Zorgprofielen worden verzameld op hun startdatum, houd hier rekening mee als u de periode opgeeft waarbinnen James moet zoeken naar declarabele consulten / zorgprofielen. Klik op Genereer om de declaraties te laten aanmaken.
Declaraties rechtstreeks naar de verzekeraar kunt u aanklikken en met de knop 'Versturen Vecozo' indienen bij de verzekeraar.
Declaraties naar een factoringmaatschappij dient u met de knop 'Downloaden' op uw computer te zetten en vervolgens in te dienen op de website van de betreffende factoringmaatschappij. Lees hier meer over in het artikel Declaraties.

Zorgprofieldeclaratie afgekeurd

Als het zorgprofiel is afgekeurd kun je deze in de declaratie aanvinken en 'opnieuw indienen' (knop rechts bovenin). Een zorgprofiel eventueel ook worden kwijtgescholden (waarna een ander type zorgprofiel kan worden aangemaakt en gedeclareerd). Op dit moment kunnen zorgprofielen nog niet worden gefactureerd of gecrediteerd. Als u een creditdeclaratie nodig heeft, neemt u dan contact op met onze supportafdeling.

Zorgprofiel naar de zorggroep

Declareren naar een zorggroep is mogelijk via een PM304 bestand die u zelf ieder kwartaal of iedere maand kunt maken. Declaratie via een Excel bestand is ook mogelijk, maar deze ontvangt u dan periodiek (kosteloos) van onze supportafdeling. Neem contact op met James Support om dit verder af te stemmen.