Patiëntenkaart - Zorgtrajecten

Algemene informatie

James werkt met zorgtrajecten voor patiënten. Per patiënt wordt er automatisch een zorgtraject aangemaakt zodra u een consult aanmaakt. In de meeste gevallen merkt u hier niet veel van.
Dit is vooral een handige functie als u een patiënt voor twee (of meer) diagnoses naast elkaar behandelt. Per behandeling kunt u eenvoudig aangeven onder welk zorgtraject de behandeling geplaatst moet worden.

Zo werkt het:

Als u een agenda afspraak doorboekt, wordt er automatisch een zorgtraject aangemaakt. Het zorgtraject vindt u terug in de patiëntenkaart, linker menu; Zorgtrajecten.

Nieuw zorgtraject in James Software

In het zorgtraject kunnen de volgende zaken worden vastgelegd (mits van toepassing):

 • De diagnosecode. U kunt dus voor alle gekoppelde consulten in één keer de diagnosecode aanpassen.
 • Een verwijzing, mits toegevoegd onder Dossiers > Documenten. Deze wordt ook met terugwerkende kracht doorgevoerd voor alle consulten in het zorgtraject.
 • Een machtiging, mits toegevoegd onder Dossiers > Documenten.
 • Het type. Bij een tarieflijst voor declaraties is de het type standaard de verzekeraar. Daarnaast kunt u aangeven of de declaratie naar de basis verzekering gestuurd moet worden of naar de aanvullende verzekering. Let op: Dit is alléén noodzakelijk als de aanvullende verzekering bij een ándere verzekeraar is!
  U kunt deze handmatig op ‘Patiënt’ zetten. In dat geval wordt een factuur gemaakt voor alle consulten, op basis van het tarief op de tarieflijst.
 • Wanneer een patiënt bij twee verschillende zorgverzekeraars verzekerd is (basisverzekering bij verzekeraar A, aanvullende verzekering bij verzekeraar B) kunt u de juiste verzekering selecteren bij 'Standaard debiteur'.

Dit betekent dat wanneer u niet met alle verzekeraars een contract heeft, of als een patiënt niet of onvoldoende verzekerd is, u géén aparte tarieflijst of afspraaktypes nodig hebt om facturen te krijgen. U hoeft alleen op het zorgtraject de debiteur aan te passen naar ‘Patiënt’, en de consulten worden vanzelf facturen.

En verder kunt u vastleggen:

 • Of de klacht het gevolg is van een ongeluk
 • Of het een recidief betreft
 • U kunt een korte omschrijving kiezen op het zorgtraject. Omdat hier uiteindelijk overzichten van gemaakt kunnen worden, zijn de omschrijvingen vaste tekstopties die u aan kunt maken onder Praktijk > Voorkeuren.
 • U kunt een melding instellen na x aantal consulten. De tekst van de melding bepaalt u zelf. Dit is handig als u een abonnement van 10 lessen heeft uitgegeven, of bijvoorbeeld om na 9 manuele therapie behandelingen over te gaan naar fysiotherapie.

Twee zorgtrajecten voor dezelfde patiënt

Behandelt u een patiënt met twee indicaties? U maakt eenvoudig een tweede zorgtraject aan door bij de afspraak voor ‘Open consult’ te kiezen, en onderin de diagnosecodes te wijzigen. Bij opslaan van het consult wordt gelijk een nieuw zorgtraject aangemaakt met deze diagnosecodes.

De volgende keer dat u een afspraak van deze patiënt doorboekt, mag u kiezen aan welk zorgtraject de behandeling wordt gekoppeld. Dit is dus alleen het geval als er twee actieve zorgtrajecten zijn.
Als een zorgtraject is afgerond, geeft u het de status ‘Doel behaald’ of ‘Gesloten’. Werkt u met diagnosecodes, dan gebeurt dit automatisch op basis van de reden einde zorg van het laatste consult. Reden einde zorg ‘02’ en ‘50’ resulteren in status ‘Doel behaald’. Reden einde zorg 04, 10, 11, 12, 30, 40 en 99 resulteren in status ‘Gesloten’.

Werkt u niet met diagnosecodes maar wilt u wel een tweede zorgtraject aanmaken voor uw patiënt? Dat kan op twee manieren:

 • Door bovenin in een nieuw consult bij het zorgtraject –Selecteer—te kiezen. Er wordt dan bij opslaan van dit consult automatisch een nieuw zorgtraject aangemaakt.
 • Door in de patiëntenkaart, linker menu Zorgtrajecten, handmatig een nieuw zorgtraject aan te maken. Als je vervolgens een afspraak doorboekt kun je kiezen aan welk zorgtraject je je consult wilt koppelen.

Dit wordt op een later moment toegevoegd aan de zorgtrajecten:

 • Op het patiënten tabblad komt een linker menu ‘Zorgtrajecten’ waar je kan filteren en/of kan exporteren naar Excel
 • QDNA/Qualiview regels koppelen aan het zorgtraject
 • Ruimte op polis per zorgtraject