8017: Van deze creditering is geen debitering bekend

Aangeleverde creditregel is niet identiek aan eerdere debetregel. Dit kan door verschillende redenen komen:

  1. Er is een aanpassing gemaakt aan het consult. Dit kan de behandelaar zijn, maar ook het bedrag, de diagnosecode of de datum.
  2. Er is een aanpassing gemaakt aan de declarant van de declaratie. De declarant is de behandelaar die op het contract aangewezen staat als degene die het contract heeft ondertekend.

Dit is als volgt op te lossen:

Een creditdeclaratie kunt u maar eenmalig indienen via James. U zoekt het declaratienummer op van de declaratie waarin het consult in eerste instantie is geaccepteerd. Daarnaast noteert u ook het declaratienummer van de declaratie waarin de credit afgewezen is. Deze twee declaratienummers stuurt u door naar support@james-software.nl met de omschreven retourinformatie. Onze medewerkers van support kunnen u dan een nieuw creditbestand verstrekken waar deze fout niet meer in zit. Dit creditbestand dient u in bij Vecozo en wacht de retourinformatie af. De afgewezen creditdeclaratie laat u open staan in James.
Zodra de retourinformatie van de nieuwe credit binnen is, stuurt u deze door naar support. Wij zullen dan de credit verwerken in uw administratie en daarna kunt u weer verder.