8065: Toeslag gedeclareerd zonder bijbehorende prestatie

De toeslag voor een behandeling aan huis of aan een instelling is eerder of zonder de reguliere behandeling (zoals een intake of een zitting) gedeclareerd, of de reguliere behandeling wordt afgewezen. Dit komt voornamelijk voor bij beroepen waarbij de toeslagen als aparte prestatie gedeclareerd worden, zoals bij ergotherapie.

Controleer of er naast de toeslag prestatie ook een behandeling prestatie op diezelfde datum staat, het liefst in hetzelfde consult, dan kunt u deze bijna niet per ongeluk apart declareren. Open het consult waar de toeslag in zit en controleer of hier ook een reguliere behandeling in staat.

james_software_retourcode_8065_01

Is de prestatie van de reguliere behandeling afgewezen? Controleer dan waarom deze is afgewezen en pas de bijbehorende verbeteringen toe (de reguliere behandeling zal in de declaratie voorzien zijn van zijn eigen retourinformatie die u kunt afhandelen). Na het verbeteren van de reguliere behandeling kunt u het consult opnieuw opslaan, waardoor u ook automatisch de aan huis toeslag ook weer meeneemt in de eerst volgende declaratie.

Staat de reguliere behandeling niet in het consult waar de toeslag in zit? Controleer dan bij patiëntenkaart > consulten of er op diezelfde datum nog een consult is met de reguliere behandeling. Deze moet in dezelfde declaratie als de toeslag gedeclareerd worden, dit mag niet eerder of later zijn.

james_software_retourcode_8065_02

Staat deze in een andere declaratie, dan ziet de zorgverzekeraar niet dat de prestatiecodes bij elkaar horen. Als de reguliere behandeling geaccepteerd is, dan dient u deze eerst te crediteren. Zodra deze geaccepteerd terug is, kunt u beide consulten opnieuw opslaan en in dezelfde declaratie opnieuw aanbieden.

Als de reguliere behandeling in hetzelfde consult en/of dezelfde declaratie zit, dan kan het zijn dat de twee consulten in het declaratiebestand per ongeluk omgedraaid staan, dus dat eerst de toeslag aangeboden wordt en daarna pas de reguliere behandeling. Dit kunt u controleren door de declaratie (in uw declaratieoverzicht) aan te vinken en met de knop [Download] het bestand te downloaden. Hierin kunt u in de tweede kolom zien op welke volgorde de prestaties aangeboden worden.

james_software_retourcode_8065

Wanneer u ziet dat bijvoorbeeld de 5001 (de toeslag) eerder staat dan de 5000 (reguliere behandeling), dan zijn ze op de verkeerde volgorde aangeboden. in dit geval moet u het volgende doen:

Ga naar praktijk > tarieven en open de tarieflijst. Hier vind u onderaan de pagina (dus onder de prestaties de mogelijkheid om de volgorde van indienen in te vullen. Hier vult u de volgorde in waarop de prestaties ingediend moeten worden, dus de reguliere behandelingen eerst, dan de toeslagen. Sla de tarieflijst op. Daarna kunt u de consulten opnieuw klaarzetten om te declareren. U kunt de nieuwe declaratie downloaden om te zien of de volgorde nu wel correct is. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact op met onze support.

james_software_retourcode_8065_03

Als de reguliere behandeling en de toeslag in dezelfde declaratie zitten en de volgorde is correct, dan is de reguliere behandeling afgewezen en wordt daarom de toeslag niet geaccepteerd. Bekijk wat de retourinformatie van de reguliere zitting is en verbeter deze. Daarna kunt u ook de toeslag weer opnieuw klaarzetten om in te dienen.